Dit artikel is gerelateerd aan:

Reclame maken voor geneesmiddelen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Maakt u als geneesmiddelenproducent reclame voor geneesmiddelen? Dan moet u zich houden aan de regels van de Geneesmiddelenwet. De wet maakt onderscheid tussen reclame voor:

  • receptgeneesmiddelen
  • zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen zonder recept)

Reclame voor receptgeneesmiddelen

Voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn met een recept (receptgeneesmiddelen) mag u geen reclame maken voor publiek. U mag wel reclame voor receptgeneesmiddelen maken voor beroepsbeoefenaren, zoals artsen en tandartsen. Maar wel onder voorwaarden. De regels hiervoor staan in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).

Gunstbetoon is geneesmiddelenreclame

Gunstbetoon is een vorm van geneesmiddelenreclame. Gunstbetoon betekent dat u geld, diensten of goederen aanbiedt om ervoor te zorgen dat een geneesmiddel meer voorgeschreven of gebruikt wordt. U betaalt bijvoorbeeld voor een arts de kosten voor het deelnemen aan een congres. Gunstbetoon is verboden, op een paar uitzondering na.

Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen

U mag onder voorwaarden reclame maken voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept (zelfzorggeneesmiddelen). In de reclame moet duidelijk zijn dat het om geneesmiddelen gaat. Ook moet er een gebruiksaanwijzing in de reclame staan. U mag de reclame niet op kinderen richten. Verder mag de reclame niet suggereren dat het geneesmiddel beter is dan andere geneesmiddelen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)