Registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
± 2 min lezen
Wilt u een kinderopvang beginnen? Dan moet u de kinderopvangorganisatie registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Bekijk de regels in uw gemeente

Zoeken

  Begint u een kinderopvang? Dan moet u uw kinderopvangorganisatie registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet uw kinderopvangorganisatie minimaal 10 weken voor u opent registeren. U mag pas beginnen met uw kinderopvang als uw organisatie in het LRK staat.

  Wat is het LRK?

  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit. Het gaat om:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureaus
  • gastouders

  Het LRK is voor iedereen toegankelijk. De informatie van kinderopvangvoorzieningen die niet meer open zijn, blijft nog een periode in het LRK staan.

  Registreren in het LRK

  U moet 10 weken voordat u wilt beginnen aan uw gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. U stuurt een registratieformulier (aanvraag exploitatie) met de nodige documenten naar de gemeente waar uw kinderopvang is gevestigd:

  Na uw aanvraag controleert de GGD of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet. Als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, dan zet de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Pas dan mag u beginnen.

  Voor uw aanvraag

  Voordat u een aanvraag doet, moet u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. U en al uw (mede)bestuurders moeten in het Personenregister kinderopvang staan. Dat geldt ook voor personen die regelmatig in de kinderopvang aanwezig zijn.

  Na uw aanvraag

  Verandert er na registratie iets in uw gegevens? U stopt bijvoorbeeld met uw kinderopvang of de opvanglocatie verhuist. Dan moet u dit direct doorgeven aan de gemeente met een wijzigingsformulier:

  Als uw opvang verhuist, moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuwe aanvraag doen.

  Kinderopvang met meerdere locaties registreren

  Wilt u op meerdere locaties kinderen opvangen? Dan moet u voor elke vestiging een nieuwe registratie aanvragen. Dat geldt ook voor gastouderbureaus met meerdere locaties. En u moet ook alle opvanglocaties van uw gastouders registreren.

  Register buitenlandse kinderopvang

  In het Register buitenlandse kinderopvang staan buitenlandse organisaties voor kinderopvang die voldoen aan bijna dezelfde kwaliteitseisen als in Nederland. Heeft u een kinderopvangorganisatie in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? En vangt u Nederlandse kinderen op? Dan hebben de ouders mogelijk recht op kinderopvangtoeslag in Nederland. Uw opvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en in het Register buitenlandse kinderopvang staan.

  U kunt zich als buitenlandse kinderopvangorganisatie (dagopvang of buitenschoolse opvang) laten inschrijven in het Register buitenlandse kinderopvang.

  Registratie in LRK aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de registratie in het LRK digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven