Registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en wat wordt er in vastgelegd? Kijk hier hoe u zich registreert en waar u rekening mee moet houden.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u uw kinderopvangorganisatie registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De registratie vraagt u aan bij uw gemeente. Dat doet u ten minste 10 weken voordat u begint.

  Wat is het LRK?

  In het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit. Het gaat om:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureaus
  • gastouders
  • kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen die niet meer zijn geregistreerd

  Iedereen kan in het register het adres, het aantal kindplaatsen, inspectierapporten en eventuele handhavingsmaatregelen opzoeken. Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen.

  Registreren bij het LRK

  Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag, moeten u en uw bestuurders staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. U kunt hiervoor uw houder VOG gebruiken. Ook moeten eventuele volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen voorafgaand aan de aanvraag staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden bij inschrijving.U moet ten minste 10 weken voordat u start met uw kinderopvang de registratie aanvragen bij de gemeente. U stuurt een registratieformulier (aanvraag exploitatie) met de nodige documenten naar de gemeente waar uw kinderopvang is gevestigd.

  Dit zijn de documenten die u onder meer moet meesturen:

  Start u een gastouderbureau? Dan moet u verschillende aanvragen insturen: een voor de exploitatie van het gastouderbureau zelf en een (of meer) voor de opvanglocatie(s) waar uw gastouders gaan werken. U moet ook de gastouders en invalgastouders aanmelden, met de bewijzen dat zij de vereiste kwalificaties hebben.

  Registratieformulieren kinderopvang

  Per soort opvang vindt u hieronder de formulieren om registratie aan te vragen bij de gemeente:

  alles sluiten

  Wat gebeurt er na uw aanvraag?

  De GGD controleert na uw aanvraag of uw opvang aan alle eisen voldoet. De GGD'en en gemeenten houden streng toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Na uw aanvraag krijgt u het besluit van de gemeente. Verandert er na registratie iets in uw gegevens? Dan moet u dit direct doorgeven aan de gemeente met een wijzigingsformulier.

  Vestigingen, verhuizing, franchise

  U moet elke vestiging inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Als uw opvang verhuist, moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuwe aanvraag doen. Uw oude vestiging moet u laten uitschrijven. Bent u franchisenemer? Dan moet u zich als houder laten registreren. De franchisegevers staan niet in het LRK.

  Gastouders met meer opvanglocaties

  Bent u gastouder en heeft u meerdere opvanglocaties? Dan moet u alle locaties registreren. Voor elke nieuwe opvanglocatie moet u een nieuwe aanvraag indienen.

  Register buitenlandse kinderopvang

  Heeft u een kinderopvangorganisatie in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? En vangt u Nederlandse kinderen op? Dan kunnen de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag in Nederland. Uw kinderopvangorganisatie moet dan voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en in het register buitenlandse kinderopvang staan.

  Aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de registratie in het LRK digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven