Registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 12 apr 2024
2 min lezen
English version

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dan moet u de kinderopvangorganisatie registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

U moet uw kinderopvangorganisatie minimaal 10 weken voor u opent registreren in het LRK. U mag pas beginnen met uw kinderopvang als uw organisatie in het LRK staat.

Wat is het LRK?

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit. Het gaat om:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureaus (die gastouders aan klanten koppelen)
  • gastouderopvang

Iedereen kan in het LRK kijken. Ook de informatie van kinderopvangvoorzieningen blijft nog een tijd in het register staan.

Registreren in het LRK

U moet 10 weken voordat u wilt beginnen aan uw gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. U stuurt een registratieformulier (aanvraagformulier exploitatie) met de documenten die u mee moet sturen naar de gemeente waar uw kinderopvang komt:

De GGD controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet. Als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, zet deze uw kinderopvangorganisatie in het LKR. Pas dan mag u beginnen.

Voor uw aanvraag

Voordat u een aanvraag doet, moet u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. U en al uw (mede)bestuurders moeten in het Personenregister kinderopvang staan. Dat geldt ook voor personen die regelmatig in de kinderopvang aanwezig zijn.

Na uw aanvraag

Verandert er na registratie iets in uw gegevens? Geef dit direct door aan de gemeente met een wijzigingsformulier:

Als uw opvang verhuist, moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuwe aanvraag doen.

Aparte registratie voor elke locatie

Als u op meerdere locaties kinderen wilt opvangen, moet u voor elke vestiging een aparte registratie aanvragen. Dat geldt ook voor gastouderbureaus met meerdere locaties. Daarnaast moet u ook alle opvanglocaties van uw gastouders registreren.

Register buitenlandse kinderopvang

In het Register buitenlandse kinderopvang staan buitenlandse organisaties voor kinderopvang die kwaliteitseisen hebben die u kunt vergelijken met die in Nederland. Heeft u een kinderopvangorganisatie in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? En vangt u Nederlandse kinderen op? Dan hebben de ouders mogelijk recht op kinderopvangtoeslag in Nederland. Uw opvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en in het Register buitenlandse kinderopvang staan.

Registratie in LRK aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de registratie in het LRK online aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer onlineberichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)