Controles door inspecteurs van de overheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In uw bedrijf kunt u inspecteurs van de overheidExterne link op bezoek krijgen. Zoals Inspectie SZW, Belastingdienst, brandweer, gemeente of provincie. Zij controleren of u zich aan de wet houdt, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, milieuregels en arbeidsomstandigheden.

Wat mag een inspecteur?

Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een inspecteur kondigt zijn bezoek niet altijd aan. Hij mag altijd een gebouw binnengaan, ook zonder uw toestemming. Heeft u uw bedrijf aan huis? Uw woning mag hij alleen met toestemming betreden. De inspecteur moet zich altijd kunnen legitimeren. Hij mag monsters nemen, documenten inzien en kopiëren. Hij kan waarschuwingen geven, bestuurlijke boetes opleggen en goederen in beslag nemen.

Wat verwacht een inspecteur van u?

Tijdens de inspectie moeten u en uw medewerkers alle medewerking verlenen. Op verzoek moet u bijvoorbeeld deuren of verpakkingen openen, zaken verplaatsen en documenten of andere gegevens opzoeken. U bent verplicht zijn vragen te beantwoorden.

Openbaarmaking inspectieresultaten

Inspectie SZWExterne link en de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitExterne link (NVWA) hebben verschillende inspectieresultaten openbaar gemaakt.

Welke organisaties voeren inspecties uit?

Deze organisaties kunnen bij uw bedrijf langskomen voor inspectie:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven