Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeBedrijf starten

Stappenplan gastouderbureau starten

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVKRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 3 min lezenEnglish version

Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden voor het starten van een gastouderbureau.

Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk of uw locatie past in het bestemmingsplan

De vestiging van uw gastouderbureau moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning. Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Houd dan rekening met voorwaarden van uw gemeente en verhuurder of hypotheekverstrekker.

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder, eventuele (stichtings)bestuurders en bemiddelingsmedewerkers moeten over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang) beschikken. U heeft de VOG nodig voor de registratie van uw gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

3. Stel een pedagogisch beleidsplan op

Uw gastouderbureau moet bij de aanvraag tot registratie in het LRK beschikken over een pedagogisch beleidsplan. Hierin geeft u uw visie op de omgang met kinderen.

4. Zorg voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Deze personen worden continu gescreend.

5. Registreer uw gastouderbureau, gastouders en opvanglocaties in het LRK

Minimaal 10 weken voor de start van uw gastouderbureau moet u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) doen. U doet deze aanvraag bij de gemeente. Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw bureau geregistreerd is in het LRK. Daarnaast moet u ook de gastouders en de opvanglocaties laten registreren. Hiervoor dient u een aparte aanvraag in.

6. Laat de locaties voor gastouderopvang voldoen aan de inrichtingseisen

De opvanglocaties die bij uw gastouderbureau geregistreerd staan, moeten voldoen aan inrichtingseisen. Kinderen moeten er veilig kunnen spelen en rusten. Check de eisen aan de ruimtes voor gastouderopvang.

7. Stel een veiligheids- en gezondheidsbeleid op

U moet een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid opstellen. Hiermee zorgt u ervoor dat veiligheid en gezondheid een continu proces is in uw gastouderbureau.

8. Neem gekwalificeerd personeel aan

Voor de houder van een gastouderbureau gelden geen opleidingseisen. Uw gastouders en bemiddelingsmedewerkers moeten wel aan een aantal kwalificatie-eisen voldoen. Ook moeten zij in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

9. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. U registreert zich hier voor al uw vestigingen. Informeer de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

10. Zorg voor een meldcode kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

11. Stel een reglement oudercommissie op

Uw gastouderbureau moet een oudercommissie hebben. Het reglement voor de oudercommissie moet u klaar hebben binnen 6 maanden na uw verzoek bij de gemeente tot registratie in het LRK. De verplichting voor een oudercommissie geldt niet als u zich aantoonbaar heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen én bij uw gastouderbureau niet meer dan 50 gastouders zijn aangesloten.

12. Houd een administratie bij

Als eigenaar van een gastouderbureau moet u een administratie bijhouden. Daarin geeft u onder meer een overzicht van de gastouders en de kinderen die ingeschreven staan. Ook houdt u een financiële administratie bij. Ga na waaraan uw administratie moet voldoen.

13. Schrijf uw gastouderbureau in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een gastouderbureau start, moet u het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Feiten en cijfers: aantal gastouderbureaus

De grafiek toont het aantal gastouderbureaus in Nederland per jaar. Het aantal gastouderbureaus neemt de laatste jaren onafgebroken toe.

Naar boven