Rouwverlof wettelijk vastgelegd

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Heeft u personeel? Uw werknemers kunnen door een overlijden te maken krijgen met rouw. Voor rouw als gevolg van een sterfgeval in een gezinssituatie, wordt rouwverlof in de wet vastgelegd. Werknemers die fulltime werken krijgen het recht 5 werkdagen rouwverlof op te nemen. De werkgever moet de werknemer tijdens het rouwverlof doorbetalen. Voor dit wettelijke rouwverlof gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft een gezin met minderjarige kinderen.
  • Een partner of minderjarig kind is overleden.

Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat werknemers die na een rouwperiode terugkeren op de werkvloer aan het werk blijven. Het moet langdurig verzuim voorkomen en verzuimkosten voor werknemers laag houden.

Rouwverlof geven is nu nog niet wettelijk verplicht. Maar in de cao voor uw bedrijfstak kunnen wel regels staan voor rouwverlof. Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof.

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de Wet arbeid en zorg ingaat, is nog niet bekend.

Internetconsultatie: U kunt tot 16 juni 2024 uw mening geven over dit wetsvoorstel.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

Vindt u de regels van de overheid onduidelijk?

Zorgen de regels voor onnodige administratieve lasten? Of weet u hoe de regels het ondernemen makkelijker kunnen maken? U kunt dit (anoniem) melden bij het Meldpunt regelgeving.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)