Speeltoestel of attractietoestel verhuren of gebruiken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Speeltoestellen en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). U mag alleen speel- en attractietoestellen gebruiken die een certificaat van goedkeuring hebben. Een certificaat uit een andere EU-lidstaat kunt u omzetten naar een Nederlands certificaat.

Keuren van speeltoestel

Het toestel laat u jaarlijks keuren door een aangewezen keuringsinstelling. U hoeft geen logboek bij te houden. Wel moet u keuringsdocumenten bewaren tot de volgende keuring.

Veiligheidseisen voor kleine speeltoestellen

Het WAS geldt niet voor speeltoestellen bij mensen thuis. Het geldt ook niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen, bijvoorbeeld attractietoestellen in supermarkten.

Attractietoestel melden

Bouwt u een attractietoestel voor het eerst op? Dan moet u dit melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit geldt niet voor kleine attractietoestellen voor maximaal 3 personen.

Mogelijk heeft u voor het plaatsen van een speel- of attractietoestel een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Dit hangt af van het bestemmingsplan in uw gemeente en de hoogte van het speeltoestel.

Attractietoestel verhuren

Verhuurt u een speeltoestel? Dan moet u een aantal documenten bijvoegen. De huurder van het speeltoestel moet deze documenten op de locatie van het toestel kunnen laten zien.

Let op: De technische eisen die Nederland heeft voor speel- en attractietoestellen, zijn anders dan de eisen in andere EU-lidstaten. Is een speel- of attractietoestel al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.