Andere eisen voor speeltoestellen en kinderbedden voor gastouderopvang

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version
Ingangsdatum: 1 januari 2025

Wat verandert er?

Bent u gastouder? Er komen andere eisen aan speeltoestellen en kinderbedden in de gastouderopvang.

Speeltoestellen

Gastouders hoeven niet langer te voldoen aan de regels van het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023). Dit besluit stelt veiligheidseisen aan het gebruik van speeltoestellen in openbare ruimtes. Omdat speeltoestellen bij gastouders thuis in de tuin staan, is het moeilijk te bepalen of dit openbaar of privégebruik is. Daarom hoeft de gastouderopvang zich straks niet meer te houden aan de WAS 2023. Om gastouderopvang veilig te houden, moeten gastouders nog steeds maatregelen nemen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's. Ook bij speeltoestellen. Dit staat al in de Wet kinderopvang en verandert niet. Als de GGD vaststelt dat de kinderopvang niet veilig en gezond gebeurt, kan de gemeente maatregelen nemen.

Kinderbedjes

Ook de regels voor kinderbedden en -boxen veranderen voor gastouders. De eisen daarvoor die nu ook voor gastouders gelden, zijn bedoeld voor kinderdagverblijven. De regels passen niet bij de manier waarop gastouderopvang plaatsvindt. Daarom hoeven gastouders ook niet de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’ te volgen. Dit betekent dat ze niet aan die specifieke regels hoeven te voldoen. Maar het 'Warenwetbesluit' blijft wel gelden voor gastouders. Dit betekent dat gastouders nog steeds moeten voldoen aan de algemene veiligheidseisen voor kinderbedden en -boxen die in de wet staan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft hierop toezien.

Voor wie?

  • gastouders

Wanneer?

Het Besluit uitzonderen gastouderopvang van aanvullende eisen speeltoestellen en kinderbedden gaat naar verwachting in op 1 januari 2025.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

Vindt u de regels van de overheid onduidelijk?

Zorgen de regels voor onnodige administratieve lasten? Of weet u hoe de regels het ondernemen makkelijker kunnen maken? U kunt dit (anoniem) melden bij het Meldpunt regelgeving.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)