Stappenplan digital nomad worden

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
6 min lezen
English version

Droomt u van een bestaan als digital nomad? Vanuit het buitenland werken kan gevolgen hebben voor uw inschrijving bij KVK, de gemeente en de Belastingdienst. Lees in dit stappenplan wat er verandert en hoe u zich kunt voorbereiden.

Dit stappenplan gaat ervan uit dat u al ondernemer bent en staat ingeschreven in het Handelsregister van KVK. Staat u nog niet ingeschreven bij KVK? Lees hoe u zich inschrijft in het Handelsregister.

1. Check de gevolgen voor uw KVK-inschrijving

U gaat tijdelijk naar het buitenland om vanuit daar te werken. Of u wilt emigreren. Dit kan gevolgen hebben voor uw KVK-inschrijving. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u wel of niet ingeschreven blijft in het Handelsregister van KVK.

Werkt u nog in Nederland?

Reist u voor uw werk toch vaak naar Nederland? Dan hoeft u zich niet uit te schrijven bij KVK. Twijfelt u over de hoeveelheid tijd die in Nederland doorbrengt voor uw werk? Neem dan contact op met KVK.

Zijn er geen bedrijfsactiviteiten meer in Nederland?

U moet zich uitschrijven bij de KVK als u geen werk meer doet in Nederland. En u geen zakelijk adres meer heeft. U moet dit doen binnen 7 dagen voor de emigratiedatum. Ook als u wél Nederlandse opdrachtgevers heeft. U moet regelmatig in Nederland zijn voor uw werk om ingeschreven te blijven. KVK kan dit controleren. Bijvoorbeeld omdat uw post van KVK niet aankomt en wordt teruggestuurd. Of via de basisregisters van de gemeente of Belastingdienst.

U kunt met uw buitenlandse bedrijf Nederlandse klanten hebben, zonder dat u staat ingeschreven bij KVK. Controleer in het land van bestemming of u zich moet inschrijven in het Handelsregister van dat land.

Hoelang gaat u naar het buitenland?

Gaat u korter dan een half jaar werken in het buitenland? Dan kan het handiger zijn als u ingeschreven blijft bij KVK. Hier zijn voorwaarden aan verbonden:

  • U moet goede redenen kunnen geven waarom u uw onderneming in Nederland wilt aanhouden. Omdat u bijvoorbeeld veel vaste klanten heeft in Nederland of als u toch nog werkzaamheden hier verricht.
  • U moet een zakelijk adres hebben in Nederland. Dit mag niet enkel een postbus zijn.U mag uw bedrijf inschrijven op het adres van familie of vrienden. U heeft dan wel een toestemmingsverklaring nodig.

Lees meer over zzp’en vanuit het buitenland op KVK.nl. Omdat elke situatie anders is, adviseert KVK om altijd contact op te nemen met het KVK Adviesteam als u emigreert.

2. Controleer of u zich moet uitschrijven bij de gemeente

Woont u meer dan 8 maanden per jaar buiten Nederland? Dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als deze maanden verspreid over het jaar waren. De gemeente schrijft u uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente kan bij uitschrijving om een (tijdelijk) woonadres vragen. Uw gegevens komen automatisch in het RNI (Register Niet-Ingezetenen). In het RNI wordt uw buitenlandse woonadres bijgehouden. Zorg dat u uw adres wijzigt als dat verandert.

3. Regel uw belastingzaken

Emigratie

De Belastingdienst ontvangt automatisch bericht als u zich uitschrijft bij de gemeente en het Handelsregister van KVK. U moet dan fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.

Woont u niet meer in Nederland, maar levert u vanuit een ander land goederen of diensten aan Nederlandse opdrachtgevers? Dan ziet de Belastingdienst u als een buitenlandse ondernemer voor de btw. U doet hier aangifte omzetbelasting en betaalt mogelijk ook btw in Nederland. Lees meer over de btw-regels in Nederland.

Tijdelijk naar het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland werken en blijft u met uw onderneming ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK? Dan doet u in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting en aangifte voor btw. Dat geldt ook wanneer u voor een buitenlandse opdrachtgever werkt.

Controleer de btw-identificatienummers van uw klanten

Het is belangrijk om te weten of uw klant inderdaad ondernemer is. Als bij controle van uw administratie blijkt dat uw klant geen ondernemer is, krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen en diensten die u zonder btw heeft geleverd. Controleer het btw-identificatienummer (btw-id) van uw klant daarom via het VIES-systeem van de Europese Commissie. Hierin staan alle btw-id’s van alle EU-lidstaten. Dus ook die van uw Nederlandse klanten.

Voorkom dubbele belasting

Misschien moet u in 2 landen aangifte van inkomstenbelasting doen. Maar dat betekent niet dat u 2 keer belasting betaalt over dezelfde inkomsten. Daarvoor bestaan belastingverdragen. Hierin spreken landen met elkaar af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. Lees hoe u dubbele belasting voorkomt op Belastingdienst.nl.

4. Check lokale wet- en regelgeving

U krijgt te maken met lokale wet- en regelgeving. Bekijk het landenoverzicht op RVO.nl voor meer informatie over onder andere handelswetgeving, sectoren, marketing, betalingsverkeer en subsidies per land.

5. Regel uw verzekeringen

Wanneer u in het buitenland gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw sociale verzekeringen. Zoals de AOW, arbeidsongeschiktheid, zorg en WW. Op UWV.nl leest u of u in het buitenland verzekerd bent voor de sociale zekerheid. Dit hangt af van het land waar u werkt:

Bekijk per verzekering wat u moet regelen:

Als u buiten Nederland gaat wonen en werken, kunt u meestal niet uw Nederlandse zorgverzekering houden. Wat u moet doen, hangt af van de duur van uw verblijf en het soort werk dat u doet. Gaat u tijdelijk (maximaal 5 jaar) in het buitenland werken? Dan blijft u onder voorwaarden in Nederland verzekerd.

Gaat u langer dan 5 jaar werken in een of meerdere landen van de EU, EER (inclusief Zwitserland) of een van de verdragslanden, dan bent u niet meer verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen. U moet dan een A1-verklaring indienen. Hiermee toont u aan in welk land u sociale verzekeringspremies betaalt, zoals AOW, arbeidsongeschiktheid en WW. U vraagt een A1-verklaring gratis online aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Gaat u werken in de Europese Unie, vraag dan via uw zorgverzekeraar een Europese gezondheidskaart (EHIC) aan. Dit is een persoonsgebonden kaart waarmee u gratis of tegen lager tarief, noodzakelijke medische hulp krijgt. De kaart is geldig in EER/landen en in Zwitserland.

U kunt als ondernemer te maken krijgen met aansprakelijkheid. Het is daarom verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten. Met een AVB bent u verzekerd wanneer u, uw product of uw medewerkers materiële- en letselschade veroorzaken. U bent dan verzekerd voor de kosten en verdere financiële gevolgen.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u verzekerd bij het maken van beroepsfouten. Bijvoorbeeld als u als consultant verkeerd advies geeft. Of u maakt als accountant een fout in de aangifte van een klant. Voor sommige beroepsgroepen zijn er speciale BAV-verzekeringen die zijn afgestemd op de specifieke werkzaamheden.

Via een reisverzekering bent u verzekerd tegen schade op reis. De dekking van de verzekering kan verschillen. Bij sommige pakketten zijn alleen medische zaken en bagage gedekt. Bij andere pakketten bent u ook verzekerd voor rechtsbijstand. Let daarbij ook op dat niet elke reisverzekering bedoeld is voor langere tijd. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden speciale reisverzekeringen aan voor langere reizen.

6. Check of u een visum en werkvergunning nodig heeft

U heeft meestal een visum en werkvergunning nodig als u buiten de EU gaat werken. Voor informatie over het aanvragen van een visum en een werkvergunning kunt u terecht bij de ambassade of het consulaat in het land waar u naartoe wilt.

U heeft geen visum nodig als u binnen de EU gaat werken. Wel moet u een identiteitskaart of paspoort kunnen laten zien. Let op: een rijbewijs geldt in het buitenland niet altijd als geldig identificatiebewijs.