Dit artikel is gerelateerd aan:

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 3 min lezen

Heeft u omzetverlies door de coronacrisis en moeite om uw vaste lasten te betalen? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 30 september 2021.

Bent u tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 gestart met uw onderneming? Kijk of u (ook) subsidie kunt aanvragen voor uw vaste lasten van het 1e kwartaal van 2021 via de Startersregeling. Voor het 2e kwartaal van 2021 kunnen starters en grote ondernemingen ook de normale TVL binnenkort aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de TVL?

De TVL helpt u bij het betalen van uw zakelijke vaste lasten bij minimaal 30% omzetverlies. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten, hiervoor kunt de NOW-regeling aanvragen.

De voorwaarden voor de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 en de voorwaarden voor het 3e kwartaal van 2021 zijn uitgebreider dan de eerdere TVL-voorwaarden. U kunt met de Adviestool TVL van RVO controleren of u de TVL kunt aanvragen. Let op: De uitkomst van de adviestool is een advies. U kunt altijd de TVL aanvragen. Als u geen recht hebt op de TVL krijgt u een afwijzing van RVO.

Hoeveel TVL kunt u krijgen?

RVO berekent de hoogte van de TVL met uw totale omzetverlies en een percentage vaste lasten voor uw sector. Bekijk de berekening voor de TVL.

Extra opslagen bij de TVL

Sommige ondernemers kunnen een extra bedrag (opslag) krijgen bovenop de TVL-subsidie.

Non-food detailhandel krijgt opslag (VGD) bovenop TVL

Non-food winkels die sinds 15 december verplicht zijn gesloten, krijgen ook een opslag bovenop de TVL-subsidie voor het 1e kwartaal van 2021: Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). U kunt de VGD niet aanvragen. U krijgt de opslag automatisch bij de TVL-subsidie voor het 1e kwartaal van 2021 als u voldoet aan de voorwaarden. De VGD geldt niet voor het 2e en 3e kwartaal van 2021.

Reissector krijgt opslag (AR) bovenop TVL

Bedrijven in de reissector krijgen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie voor het 1e kwartaal van 2021. De opslag geldt niet voor het 2e en 3e kwartaal van 2021.

VLE-subsidie voor evenementenbranche

Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking kwamen voor de TVL in het 4e kwartaal 2020, kregen mogelijk steun met de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). De VLE gold voor het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. De VLE is minimaal € 750 en maximaal € 16.667. U kunt de VLE niet meer aanvragen.

Land- en tuinbouw krijgt opslag bovenop TVL

Land- en tuinbouwbedrijven met SBI-code 1.1 tot en met 1.5 krijgen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie. U hoeft de opslag niet apart aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u automatisch de opslag bij de TVL-subsidie. De opslag geldt voor het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2021.

Hoe kunt u TVL aanvragen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U vraagt de TVL iedere 3 maanden aan.

Q3 2021: De TVL Q3 2021 subsidie geldt voor de maanden juli, augustus en september 2021. U kunt de subsidie nog niet aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.

Q2 2021: U kunt nog geen TVL Q2 2021 subsidie aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021. U kunt naar verwachting in de tweede helft van juni aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.

Q1 2021: U kunt geen TVL Q1 2021 subsidie meer aanvragen.

Q4 2020: U kunt geen TVL Q4 2020 subsidie meer aanvragen.

Q3 2020: U kunt geen TVL Q3 2020 subsidie meer aanvragen.

Aanvragen met eHerkenning niveau 3

Wilt u TVL Q1 2021 aanvragen? U moet sinds 12 april minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 hebben. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven