Dit artikel is gerelateerd aan:

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een mkb’er met maximaal 250 werknemers en heeft u meer dan 30% van uw omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb?

De TVL helpt u bij het betalen van uw vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten, hiervoor kunt de NOW-regeling aanvragen. De tegemoetkoming is een vergoeding voor een deel van uw vaste lasten. Hoe dit precies wordt berekend, wordt nog uitgewerkt. Uw mkb-bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per 3 maanden. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie staat zo snel mogelijk op rijksoverheid.nl en op rvo.nl.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

  • U heeft een mkb-bedrijf met maximaal 250 werknemers
  • U heeft meer dan 30% van uw omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codesExterne link.
  • Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Uw bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • U heeft minimaal één vestiging met een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  • Uw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Kwam u voor de TOGS-regeling in aanmerking? Dan kunt u ook de TVL aanvragen. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codesExterne link. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellnesscentra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Hoe kunt u TVL aanvragen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze datum waarop u TVL kunt aanvragen wordt nog bekendgemaakt. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Wilt u op de hoogte blijven van de TVL? Vul dan dit inschrijfformulier van RVOExterne link in.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven