Terrasvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een terras plaatsen bij uw café of restaurant? Dan heeft u in veel gemeenten een terrasvergunning nodig. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen. Een terrasvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

Hoe vraagt u een terrasvergunning aan?

Als u een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning horecabedrijf aanvraagt, vermeldt u ook dat u een terras heeft. Bent u al in het bezit van een exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning of omgevingsvergunning? Dan moet u deze wijzigen. In sommige gemeenten is een aanvulling op de vergunning voldoende. U heeft dan geen aparte terrasvergunning meer nodig.

Regels voor uw terras

De regels voor een terras verschillen per gemeente. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Uw terras mag geen:

  • schade toebrengen aan de weg
  • gevaar opleveren voor weggebruikers
  • belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg

Vergunning voor terrasseizoen

Sommige gemeenten kennen een terrasseizoen. U krijgt dan een vergunning voor de duur van het seizoen. In de terrasvergunning staat voor welke periode deze is verleend. Als uw gemeente geen terrasseizoen kent, dan mag u het hele jaar een terras hebben.

Kosten voor een terrasvergunning

Voor een terrasvergunning betaalt u meestal leges (belasting). De hoogte daarvan staat in de legesverordening van de gemeente. Als uw terras op grond van de gemeente staat, moet u een vergoeding betalen. Dit heet precariobelasting.

Digitaal terrasvergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de terrasvergunning digitaal aanvragen bij de gemeente. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven