Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 8 mei 2024
1 min lezen
English version

Start u een café, restaurant of een andere horecaonderneming? Neemt u een horecabedrijf over of breidt u uw zaak uit? Dan heeft u in veel gemeenten een exploitatievergunning nodig. Het verschilt in elke gemeente aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Voorwaarden exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te hebben. Iedere gemeente bepaalt zelf aan welke voorwaarden horeca moet voldoen. Controleer altijd of uw bedrijf past binnen het omgevingsplan van uw gemeente (vroeger het bestemmingsplan). Meestal stelt de gemeente ook eisen aan de openbare orde en veiligheid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Alcoholvergunning

Wilt u alcohol verkopen en schenken? Dan moet u naast de exploitatievergunning ook een alcoholvergunning aanvragen.

Wijzigingen in uw horecabedrijf

Verandert er iets binnen uw bedrijf? Dan moet u meestal uw exploitatievergunning wijzigen of opnieuw aanvragen. U moet uw vergunning meestal wijzigen als u bijvoorbeeld:

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck

Voor sommige activiteiten heeft u naast de exploitatievergunning ook een omgevingsvergunning nodig, of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld wanneer u:

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Handhaving exploitatievergunning

De gemeente controleert of u zich aan de horecaregels van uw gemeente houdt. Uw gemeente kan een boete geven als u de regels niet volgt. U kunt ook uw exploitatievergunning kwijtraken.

Digitaal vergunning aanvragen met de Berichtenbox

U kunt de exploitatievergunning horecabedrijf digitaal aanvragen bij de gemeente via de Berichtenbox. De omgevingsvergunning kunt u tijdelijk niet aanvragen met de Berichtenbox. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie