Dit artikel is gerelateerd aan:

Vaarbevoegdheidsbewijs en monsterboekje aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Elke zeevarende op een Nederlands schip moet een vaarbevoegdheidsbewijs hebben. U moet voldoen aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid. De eisen verschillen per functie.

Monsterboekje en monsterrol

Elke zeevarende moet een monsterboekje hebben. Hierin staan gegevens over werkervaring en opleidingen. Het monsterboekje is de basis voor de registratie van de bemanningsleden in het Centraal register bemanningsgegevens. Als scheepsbeheerder kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aanvragen voor een bemanningslid.

Aan boord van een zeeschip moet een monsterrol (lijst van de bemanning) aanwezig zijn. Hierin staan onder meer namen en functies, geboortedata en data van aan- en afmonstering van de bemanning. Als scheepsbeheerder moet u altijd weten welke personen aan boord zijn. U moet Kiwa Register schriftelijk op de hoogte brengen als u een opgemaakte monsterrol of een wijziging in de monsterrol van de kapitein hebt ontvangen.

Hoe vraagt u het aan?

Zeevarenden kunnen het vaarbevoegdheidsbewijs en het monsterboekje digitaal aanvragen bij Kiwa Register. Bent een buitenlandse zeevarende op een Nederlands schip? En komt u uit een land dat geen deel uitmaakt van de EU of de EER? Dan kunt u een vaarbevoegdheidsbewijs laten erkennen bij Kiwa Register.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven