Vaste-gezichtencriterium

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan het vaste-gezichtencriterium. Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal 1 vast gezicht van het kind op de groep. Het vaste gezichtencriterium geldt per kind.

Wat is een vast gezicht?

Een vast gezicht is een pedagogisch medewerker die altijd werkt als het kind aanwezig is in de kinderopvang. U mag een pedagogisch medewerker in opleiding inzetten als vast gezicht als deze het eerste leerjaar heeft volbracht. Als een kind altijd 1 vaste, vertrouwde pedagogisch medewerker ziet geeft dat sociaal-emotionele veiligheid. Voor baby's (nuljarigen) geldt een ander aantal vaste gezichten (vaste-gezichtencriterium) dan voor oudere kinderen. Naast het vaste gezicht kunnen er ook andere pedagogisch medewerkers op de groep werken.

Vaste-gezichtencriterium berekenen

Een pedagogisch medewerker mag het vaste gezicht zijn voor:

  • maximaal 3 baby’s (tot 1 jaar)
  • maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar
  • maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar
  • maximaal 10 kinderen van 4 tot 7 jaar
  • maximaal 12 kinderen van 7 en ouder

Met de rekentool beroepskracht-kindratio berekent u hoeveel pedagogisch medewerkers uw kinderopvang nodig heeft.

Vaste-gezichtencriterium voor baby's

Heeft uw kinderopvang 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio)? Dan mag u voor een baby (nuljarige) maximaal 2 vaste gezichten benoemen.

Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mag een baby maximaal 3 vaste gezichten hebben.

Vaste-gezichtencriterium voor kinderen

Heeft uw kinderopvang 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio)? Dan mag u voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3 vaste gezichten benoemen.

Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mag een kind van 1 jaar of ouder maximaal 4 vaste gezichten hebben.

Afwijken van het vaste-gezichtencriterium

Bij ziekte, vakantie of verlof van 1 of meer vaste gezichten mag u tijdelijk afwijken van het vaste-gezichtencriterium:

  • u mag een andere beroepskracht inzetten in plaats van een vast gezicht,
  • dat mag alleen als u al werkt met maximaal 3 vaste gezichten per kind, niet als een kind al 4 vaste gezichten heeft,
  • u moet in pedagogisch beleidsplan zeten hoe u de emotionele veiligheid en stabiliteit van het kind beschermt als u een ander vast gezicht inzet en de oudercommissie moet hier advies over geven voordat u dit gaat doen

Heeft u op een schoolvrije dag op uw BSO te weinig vaste gezichten? Dan mag u kinderen op een andere locatie van uw organisatie opvangen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)