Vaste-gezichten criterium

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan het vaste-gezichten criterium. Dit betekent dat er minimaal 1 vast gezicht aanwezig moet zijn in de groep van het kind. Het kind ziet zo minimaal 1 vertrouwd gezicht.

Vaste-gezichten criterium voor baby's

De norm voor baby's (nuljarigen) is 2 vaste gezichten, bij een beroepskracht-kindratio van 1 of 2. Bij een beroepskracht-kindratio van 3 of meer is de norm voor baby's maximaal 3 vaste gezichten.

Een vast gezicht is voor een baby belangrijk, omdat het sociaal-emotionele veiligheid aan een baby biedt. Het maximumaantal vaste gezichten en welke pedagogisch medewerkers dat zijn, wordt bepaald per kind, niet op groepsniveau.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven