MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Vaste-gezichtencriterium

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan het vaste-gezichtencriterium. Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal 1 vast gezicht van het kind op de groep. Het vaste gezichtencriterium geldt per kind.

Wat is een vast gezicht?

Een vast gezicht is een pedagogisch medewerker die altijd werkt als het kind aanwezig is in de kinderopvang. Als een kind altijd 1 vaste, vertrouwde pedagogisch medewerker ziet geeft dat sociaal-emotionele veiligheid. Voor baby's (nuljarigen) geldt een ander aantal vaste gezichten (vaste-gezichtencriterium) dan voor oudere kinderen. Naast het vaste gezicht kunnen er ook andere pedagogisch medewerkers op de groep werken.

Vaste-gezichtencriterium berekenen

Een pedagogisch medewerker mag het vaste gezicht zijn voor:

  • maximaal 3 baby’s (tot 1 jaar)
  • maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar
  • maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar
  • maximaal 10 kinderen van 4 tot 7 jaar
  • maximaal 12 kinderen van 7 en ouder

Met de rekentool beroepskracht-kindratio berekent u hoeveel pedagogisch medewerkers uw kinderopvang nodig heeft.

Vaste-gezichtencriterium voor baby's

Heeft uw kinderopvang 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio)? Dan mag u voor een baby (nuljarige) maximaal 2 vaste gezichten benoemen.

Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mag een baby maximaal 3 vaste gezichten hebben.

Vaste-gezichtencriterium voor kinderen

Heeft uw kinderopvang 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio)? Dan mag u voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3 vaste gezichten benoemen.

Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mag een kind van 1 jaar of ouder maximaal 4 vaste gezichten hebben.

Wijziging vaste-gezichtencriterium

Vanaf 1 juli 2023 verandert het vaste-gezichtencriterium. Een kinderopvang mag tijdelijk afwijken van het criterium. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van 1 of meerdere vaste gezichten.

Zie ook

Naar boven