Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Beroepskracht met andere kwalificatie telt mee voor vaste gezichtencriterium BSO

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: 1 juli 2024

Wat verandert er?

Werkt u in de buitenschoolse opvang? Het wordt mogelijk om beroepskrachten met een andere kwalificatie, zoals iemand met een achtergrond in muziek, sport of natuur, formatief in te zetten in de buitenschoolse opvang. Zo krijgen BSO's meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen en om meer soorten activiteiten aan te bieden.

Voorwaarden

Om kinderopvang kwalitatief goed en veilig te houden, gelden er voorwaarden bij de inzet van anders-gekwalificeerde beroepskrachten:

  • De houder van de BSO moet in het pedagogisch beleidsplan uitleggen welke aanvullende talenten de beroepskracht heeft en hoe dit bijdraagt aan het activiteitenaanbod voor de kinderen.
  • De beroepskracht moet voldoen aan bepaalde opleidingseisen. De cao-partijen bepalen de opleidingseisen.
  • Er komen regels voor de maximale formatieve inzet van beroepskrachten met een andere kwalificatie, ook voor de samenloop met de inzet van beroepskrachten in opleiding. De minister bepaalt deze regels.
  • De beroepskracht moet vóór begin van de werkzaamheden een pedagogische module volgen.
  • De beroepskracht krijgt jaarlijkse pedagogische coaching.
  • De houder van de BSO moet de beroepskracht inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.
  • Altijd moet er een pedagogisch medewerker of pedagogisch beleidsmedewerker in de buurt zijn.

Voor wie?

  • ondernemers in de buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer?

De wijziging van het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ gaat naar verwachting in op 1 juli 2024.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Zie ook

Naar boven