Vergunning aanvragen voor tatoeëren of piercen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Zet u tatoeages, piercings of permanente make-up? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de GGD in uw regioExterne link. U moet zich aan hygiëneregels en veiligheidsregels houden. En er zijn leeftijdsgrenzen voor tatoeages en piercings. Permanente make-up en cosmetische tatoeages vallen ook onder tatoeages. Gaatjes prikken in het kraakbeen van het oor of in de neus valt ook onder piercen.

Vergunning aanvragen voor tatoeëren of piercen

U levert het aanvraagformulierExterne link voor het gebruiken van tatoeagemateriaal en/of piercingmateriaal in bij de GGD in de gemeente waar u gaat tatoeëren of piercen. De vergunning is gebonden aan een locatie. Doet u deze werkzaamheden op meerdere locaties? Dan moet u voor elke locatie een aparte vergunning aanvragen. Als u een vergunning heeft, staat u in de openbare database van het RIVMExterne link. Gaat u tatoeëren, piercen of permanente make-up zetten op beurzen of andere evenementen? Dan moet u een vrijstelling van de vergunningsplicht aanvragenExterne link. Prikt u alleen gaatjes in oorlellen, dan heeft u geen vergunning nodig.

Hygiëne en veiligheid

U moet zich houden aan de hygiënevoorschriften uit het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. De kleurstoffen die u gebruikt bij de tatoeages en permanente make-up moeten microbiologisch en chemisch veilig zijn. Werkt u volgens de hygiënerichtlijnen van het LCHVExterne link? Dan voldoet u automatisch aan de wet. Er zijn hygiënerichtlijnen voor:

U bent verplicht uw klanten te informerenExterne link over de risico's van tatoeëren en de verzorging van de wond.

Leeftijdsgrenzen

Er zijn leeftijdsgrenzen voor tatoeages en piercings. U moet zelf de leeftijdsgrenzenExterne link van uw klanten bewaken.

  • U mag geen tatoeages zetten bij kinderen onder de 12 jaar. Een piercing in de oorlel mag wel.
  • U mag wel een tatoeage of piercing zetten bij een kind van 12 tot 16 jaar, maar alleen als het kind toestemming heeft van de ouders of voogd. De ouder of voogd moet aanwezig zijn als de tatoeage of piercing wordt gezet.
  • U mag bij kinderen van 12 tot 16 jaar geen tatoeage op het hoofd, de hals, de polsen of de handen zetten.
  • U mag bij kinderen van 12 tot 16 jaar geen genitale piercing zetten.
  • Tepelpiercings zetten bij meisjes van 12 tot 16 jaar is verboden.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan tatoeagekleurstoffen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een tatoeagekleurstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning hygiënisch tatoeëren en piercen digitaal aanvragen bij de GGD. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven