Vergunning aanvragen voor tatoeëren of piercen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u tatoeages, piercings of permanente make-up aan? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de GGD in uw regioExternal link. De vergunning is gebonden aan een locatie. Verricht u deze werkzaamheden op meerdere locaties? Dan moet u voor elke locatie een aparte vergunning aanvragen. Gaat u tatoeëren, piercen of permanente make-up zetten op beurzen of andere evenementen? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Prikt u alleen gaatjes in oorlellen, dan hebt u geen vergunning nodig.

Hoe vraagt u de vergunning aan?

U levert het aanvraagformulierExternal link in bij de GGD die in uw gemeente inspecteert. Een databaseExternal link met alle studio's, schoonheidssalons en juweliers met een vergunning staat op de website van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Hygiëne en veiligheid bij tatoeëren en piercen

U moet zich houden aan de hygiënevoorschriften uit het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. De kleurstoffen die u gebruikt bij de tatoeages en permanente make-up, moeten microbiologisch en chemisch veilig zijn. Werkt u volgens de hygiënerichtlijnen van het LCHVExternal link? Dan voldoet u automatisch aan de wet. Er is nieuw beleid voor het gebruik van handschoenenExternal link. U bent verplicht uw klanten te informerenExternal link over de risico's van tatoeëren en de verzorging van de wond.

Leeftijdsgrenzen tatoeages

U mag geen tatoeages aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar. Kinderen van 12 tot 16 jaar mogen alleen met toestemming en in aanwezigheid van de ouder of verzorger een tatoeage laten aanbrengen. Dat mag niet op het hoofd, de hals, de polsen of handen. U moet zelf de leeftijdsgrenzenExternal link van uw klanten bewaken.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan tatoeagekleurstoffen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een tatoeagekleurstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning hygiënisch tatoeëren en piercen digitaal aanvragen bij de GGD. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven