Vertrouwenspersoon verplicht

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. U moet ongewenst gedrag en mentale arbeidsbelasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Het is daarom binnenkort verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben voor uw organisatie. Dit kan iemand vanuit de eigen organisatie zijn, maar ook iemand via een branchevereniging of een arbodienst.

De vertrouwenspersoon van uw organisatie heeft wettelijke taken. Dat zijn onder andere:

  • het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers en als het nodig is, doorverwijzen naar een hulpverlener
  • de werkgever gevraagd en ongevraagd adviseren over hoe die ongewenst gedrag kan voorkomen en aanpakken
  • jaarlijks verslag uitbrengen van waarnemingen aan werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
  • de werkgever en werknemers informeren over wat de vertrouwenspersoon doet en waarvoor personeel contact kan zoeken met de vertrouwenspersoon

Deze wijziging wordt opgenomen in artikel 13a van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Voor wie?

  • ondernemers met 10 of meer werknemers

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)