Dit artikel is gerelateerd aan:

Fysieke en psychosociale belasting voorkomen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bepaalde situaties op het werk kunnen bij uw werknemers ernstige lichamelijke of psychische klachten veroorzaken. Dit heet fysieke belasting en psychosociale belasting. Door bijvoorbeeld intensief computergebruik kan uw werknemer klachten aan armen, nek en schouders (KANS) krijgen. Lichamelijke en psychische klachten kunnen optreden bij:

Fysieke belasting voorkomen

Als werkgever moet u fysieke belasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Met de Hand Arm Risicobeoordelings Methode van TNO kunt u het risico op arm-, nek- of schouderklachten bepalen. U kunt maatregelen nemen zoals ontlastende werkmethoden en ergonomisch ingerichte werkplekken. Daarnaast moet u uw werknemers voorlichting en instructies geven over hoe zij op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

Psychosociale belasting voorkomen

Als werkgever moet u psychosociale belasting bij uw werknemers zo veel mogelijk voorkomen. U moet onderzoeken wat de oorzaak is en wat er tegen te doen is. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E vermeldt u welke maatregelen u neemt. Daarnaast moet u uw werknemers voorlichten over de risico's en over de maatregelen die u heeft genomen.

Agressie en geweld tegen werknemers

U bent verplicht uw werknemers te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. Het kan gaan om fysieke en verbale agressie door collega's, klanten of patiënten. Als werkgever moet u maatregelen nemen om dit te voorkomen. Ook regelt u opvang en nazorg. Met de Zelfinspectie Aanpak Agressie en Geweld kunt u uw aanpak van agressie en geweld toetsen en waar nodig verbeteren.

Controle alcohol- en drugsgebruik werknemers

Vermoedt u dat een werknemer alcohol of drugs gebruikt voor of tijdens het werk? En heeft u een alcoholbeleid waarmee uw ondernemingsraad akkoord is en uw medewerkers bekend zijn? Dan mag u deze werknemer een alcohol- of drugstest aanbieden. Voor zo'n test is, net als bij een medische ingreep, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de werknemer nodig. Uit uw risico-inventarisatie en -evaluatie blijken de risico's van alcohol- en drugsgebruik.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven