Fysieke en psychosociale belasting voorkomen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Uw personeel moet gezond en veilig kunnen werken. Sommige situaties op het werk kunnen zorgen voor ernstige lichamelijke of psychische klachten bij uw werknemers. U moet fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen.

Fysieke belasting voorkomen

U moet lichamelijke belasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen.

Uw werknemers kunnen lichamelijke klachten krijgen door bijvoorbeeld:

U moet maatregelen nemen voor minder lichamelijke belasting. Zorg bijvoorbeeld voor geschikte kantoormeubels, of automatiseer het duw- en trekwerk. U moet uw werknemers ook uitleggen hoe zij op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

Komt lichamelijke belasting veel voor in uw sector? Dan staan in de arbocatalogus de afspraken over gezond en veilig werken.

Met de hulpmiddelen van TNO kunt u het risico op lichamelijke klachten op het werk bepalen.

Thuiswerken (het Nieuwe Werken)

U moet ook zorgen voor een veilige werkplek als uw personeel thuis werkt (het Nieuwe Werken). U moet ook op de thuiswerkplek voorkomen dat uw personeel lichamelijke klachten krijgt.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen

U moet psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen.

Uw werknemers kunnen psychische en sociale klachten krijgen van bijvoorbeeld:

PSA-beleid maken

U moet PSA-beleid maken. U moet onderzoeken wat de oorzaak van PSA is en wat er tegen te doen is. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E zet u welke maatregelen u neemt. U moet ook uw werknemers voorlichten over de risico's en over de maatregelen die u heeft genomen.

Vertrouwenspersoon

U moet voor een veilige werkomgeving zorgen. Een vertrouwenspersoon in uw organisatie is niet verplicht, maar u kunt een vertrouwenspersoon inzetten voor uw PSA-beleid. Een vertrouwenspersoon helpt en adviseert werknemers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag (zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie).

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)