Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De voorwaarden voor de uitwisselingsbeurs zijn onder meer:

  • u moet zelf een werkplaats vinden
  • u heeft een goede motivatie en een plan van aanpak
  • er moet een meerwaarde zijn voor uw carrière en voor de gastredactie

De voorwaarden voor de onderzoeksbeurs zijn:

  • u gaat een diepgaand onderzoek doen
  • het onderzoeksonderwerp is maatschappelijk relevant voor Vlaanderen en/of Nederland
  • er moet een duidelijk link tussen Vlaanderen en Nederland zijn

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich niet meer aanmelden voor de uitwisselingsbeurs of de onderzoeksbeurs.

Heeft u nog vragen?