Dit artikel is gerelateerd aan:

Gelijke behandeling en beloning van werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U mag uw werknemers niet discrimineren. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op:

  • werving en selectie
  • het aangaan van een arbeidsverhouding
  • ontslag
  • arbeidsvoorwaarden en loon
  • interne werving en promotie
  • arbeidsomstandigheden op de werkvloer
  • toegang tot vrije beroepen zoals advocaten en notarissen.

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Bij het werven van nieuwe werknemers mag u geen onderscheid maken in leeftijd. Is er sprake van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid? Alleen dan mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en voor 50-plussersExterne link. U moet wel in de vacaturetekst uitleggen waarom u dit onderscheid in leeftijd maakt.

Klacht indienen over ongelijke behandeling

Wanneer iemand zich ongelijk behandeld voelt, kan hij een klacht indienenExterne link bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven