Dit artikel is gerelateerd aan:

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kunt u de kosten hiervan misschien verlagen via de WBSOExterne link (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan ontvangt u een vaste aftrek. Voor startende ondernemers is er extra voordeel.

Wanneer komt u in aanmerking voor WBSO?

Elke ondernemer in Nederland die speur- & ontwikkelingswerk (S&O) gaat verrichten, kan een WBSO-aanvraag doen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO geldt voor:

  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en die aan het urencriterium van de BelastingdienstExterne link voldoen. Zij moeten zelf minimaal 500 uur per kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk besteden
  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk doen
  • bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen (zoals een bv of een nv) met werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen.

De WBSO geldt niet voor publieke kennisinstellingen.

Niet alle R&D-projecten komen in aanmerking voor WBSO. Zo zijn er verschillende beoordelingscriteria voor:

  • technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder valt verklarend onderzoek dat technisch van aard is
  • ontwikkelingsproject. Hieronder valt de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.

Lees meer over de voorwaarden en beoordelingscriteriaExterne link op RVO.nl.

Extra fiscaal voordeel voor start-ups

Heeft u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien extra fiscaal voordeel krijgenExterne link via de gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups.

Hoe kunt u WBSO aanvragen?

U vraagt de WBSO aanExterne link via RVO met een online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u e-Herkenning nodig. Voor ondernemers en zelfstandigen gelden verschillende aanvraagtermijnen.

U kunt uw WBSO-beschikkingen nu ook digitaal ontvangen met de Berichtenbox voor bedrijven.

Regelhulp WBSO

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp WBSOExterne link ziet u of u gebruik kunt maken van de fiscale aftrek via de WBSO. Ook berekent u meteen welk financieel voordeel de WBSO u oplevert.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland