Dieren registreren en identificeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Houdt u dieren (vee)? Dan moet u deze dieren registreren en kunnen identificeren. U mag dieren zonder registratie en identificatie niet houden, verhandelen, vervoeren, aanvoeren of afvoeren. Registratie en identificatie is belangrijk om snel iets te kunnen doen als er bijvoorbeeld een dierziektecrisis uitbreekt.

Verblijfplaats registreren

U moet als veehouder (ondernemer en hobbyhouder) de locatie registreren waar uw dieren worden gehouden.

Uw locatie moet een uniek bedrijfsnummer (UBN) hebben, waarop u de dieren moet melden. U kunt uw UBN aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U moet ieder jaar betalen voor uw UBN.

U registreert de locatie van uw dieren door een melding te doen. Dat moet voor deze dieren:

Kijk bij RVO hoe registratie werkt per diergroep.

Identificatie

U moet uw dieren merken, zodat ze altijd zijn te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld met een:

  • (elektronisch) oormerk
  • chip
  • pootband
  • paspoort (bijvoorbeeld een paardenpaspoort of een hondenpaspoort)

Paspoort

Als u een rund importeert of exporteert, heeft u een runderpaspoort nodig.

Paarden, pony's, ezels of zebra's moeten een paardenpaspoort hebben. In het paardenpaspoort staan de identificatiegegevens en de medische behandelingen die het dier heeft gehad.

Honden moeten een hondenpaspoort hebben. Alleen de dierenarts mag dit paspoort afgeven.

Kijk bij RVO hoe identificatie (merken) werkt per diergroep.

Veranderingen melden

U moet verschillende veranderingen en gebeurtenissen melden, zoals:

  • geboorte en dood
  • aan- en afvoer
  • import en export

Heeft u een broerderij? U moet iedere maand het aantal broedeieren melden.

Dit artikel is gerelateerd aan: