Identificatie en registratie (I&R) van vee

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan moet u zich als houder registrerenExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De locatie waar de dieren worden gehouden, krijgt een uniek bedrijfsnummer (UBN). RVO.nl geeft uw gegevens door aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U krijgt van de GD een formulier toegestuurdExternal link. Na verwerking hiervan is uw UBN actief.

Identificatie en registratie

Landbouwhuisdieren moet u registreren. Ook als u deze dieren als hobby houdt. Ze krijgen een wettelijk voorgeschreven identificatiemerkExternal link. Op een stallijst houdt u bij welke dieren u op uw bedrijf houdt.

Import en export koeien

Import en export van runderen moet u meldenExternal link. Voor elk rund dat u exporteert, hebt u een runderpaspoort nodig.

Pluimvee

Als pluimveehouder houdt u uw gegevens bijExternal link voor de registratie van pluimvee en broedeieren in Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven