Werken met het omgevingsplan

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 1 mrt 2024
3 min lezen
English version

Wilt u een winkel, café of ander bedrijf beginnen? Of met uw bedrijf werk uitvoeren dat gevolgen heeft voor de omgeving of het milieu? In het omgevingsplan van de gemeente ziet u of u deze plannen mag uitvoeren. Vaak moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Het Rijk, elke provincie en iedere gemeente moet voor 1 januari 2027 een omgevingsvisie maken. Hierin staat hoe zij hun gebied willen ontwikkelen en beschermen. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. De visie beschrijft de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie staat in het Omgevingsloket. Elke gemeente maakt op basis van de omgevingsvisie een omgevingsplan. En in het omgevingsplan staan de algemene regels over de fysieke leefomgeving van een gemeente.

Omgevingsplan

Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan dat onder andere alle bestemmingsplannen vervangt. In het omgevingsplan werkt de gemeente de keuzes uit de omgevingsvisie uit. Er staat in welke activiteiten mogen in een bepaald gebied. Is dat bijvoorbeeld wonen of horeca.

In het omgevingsplan staan de regels die gelden voor alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld of u in een woonwijk een bedrijf mag beginnen dat mogelijk voor geluidsoverlast zorgt. In het omgevingsplan staat ook voor welke activiteiten een u omgevingsvergunning nodig heeft. En welke regels u moet volgen om een vergunning te krijgen.

Wat staat er in het omgevingsplan?

De Omgevingswet zegt dat de gemeente alle regels over de fysieke leefomgeving in 1 omgevingsplan moet zetten. In het omgevingsplan komen daardoor regels uit verschillende bronnen bij elkaar:

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en de regels uit alle bestemmingsplannen komen dan ook in het omgevingsplan.

Sommige regels uit verordeningen komen ook in het omgevingsplan. Dit hangt af van de situatie. Gaat het om activiteiten die de fysieke leefomgeving veranderen? Dan moeten die regels in het omgevingsplan. Gaan de regels wel over activiteiten in de fysieke leefomgeving, maar veranderen die activiteiten de leefomgeving niet? Dan beslist elke gemeente zelf of de regels in het omgevingsplan komen.

Verder staan in het omgevingsplan de vroegere Rijksregels. Die regels gaan bijvoorbeeld over geluid.

De gemeente heeft tot 2032 de tijd om de regels over de fysieke leefomgeving over te zetten naar het omgevingsplan. Het verschilt dus in elke gemeente waar de regels tot die tijd staan.

Omgevingsplan bekijken

U vindt het omgevingsplan via Regels op de kaart in het Omgevingsloket. U kunt zoeken op adres. Of door een locatie te tekenen op de kaart. Via Regels op de kaart vindt u ook de bestemmingsplannen. Staan de bestemmingsplannen hier niet meer? Dan heeft de gemeente de regels al overgezet naar het omgevingsplan. Via Regels op de kaart kunt u dus zien welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken.

Vergunningcheck en omgevingsvergunning aanvragen

In het omgevingsplan van de gemeente staat voor welke activiteit u een vergunning nodig heeft. En welke regels u moet volgen om de vergunning te krijgen. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket kunt u ook meteen de vergunning aanvragen.

De gemeente (het bevoegd gezag) bekijkt de aanvraag en bepaalt voor uw activiteit of u:

  • een melding moet doen
  • geen vergunning nodig heeft
  • wel een vergunning nodig heeft

U heeft een vergunning nodig

Een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) is een activiteit die binnen het omgevingsplan valt en waar u een vergunning voor nodig heeft.

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) valt buiten het omgevingsplan en is in strijd met het omgevingsplan. U moet voor die activiteit een vergunning aanvragen. Het bevoegd gezag bepaalt dan of de activiteit toch mag en of u een vergunning krijgt.

De aanvraagprocedure voor een vergunning duurt meestal 8 weken. De aanvraagprocedure voor een BOPA duurt maximaal 6 maanden.

Omgevingsplan laten aanpassen

Krijgt u geen vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen.

Het aanpassen van een omgevingsplan duurt maximaal 6 maanden.

Inspraak bij omgevingsplan

Bent u het niet eens met (een verandering in) het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat dit gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van uw bedrijf. Dan kunt u op het ontwerpomgevingsplan reageren. U heeft 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven.

Schade door omgevingsplan

Benadeelt de overheid u met een besluit? Bijvoorbeeld door bouwplannen in de omgeving waardoor uw pand minder waard wordt. Of door langdurige opbrekingen waardoor u minder klanten krijgt. Dan heeft u in sommige gevallen recht op (gedeeltelijke) schadevergoeding. U vraagt deze nadeelcompensatie aan bij de gemeente.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie