Maatregelen voor klimaat, licht en geluid op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Omgevingsfactoren op de werkplek (fysische factorenExterne link) kunnen invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers, zoals:

  • klimaat (kou, warmte, tocht, luchtvochtigheid, luchtverversing, zonlicht)
  • licht
  • geluid
  • trillingen
  • optische straling, niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) en ioniserende straling.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E vermeldt u welke maatregelen u neemt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven