Dit artikel is gerelateerd aan:

Maatregelen voor klimaat, licht en geluid op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Omgevingsfactoren zoals licht, geluid of warmte (fysische factoren) op de werkplek kunnen invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers.

Bent u op de hoogte van schadelijke omgevingsfactoren op de werkplek? Dan moet u in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico's voor uw werknemers beschrijven. In het Plan van Aanpak van de RI&E vermeldt u welke maatregelen u neemt.

Omgevingsfactoren op de werkplek

  • klimaat (kou, warmte, tocht, luchtvochtigheid, luchtverversing, zonlicht)
  • licht
  • geluid
  • optische straling, niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) en ioniserende straling
  • trillingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven