Eigenrisicodrager worden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd door:
UWV
UWV
3 min lezen
English version

U kunt als werkgever eigenrisicodrager (erd) worden voor de Ziektewet of de WGA. U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt u de uitkering in plaats van UWV. Lees hier wat uw mogelijkheden zijn.

Eigenrisicodrager worden

U moet uw werknemers verplicht verzekeren voor ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WGA). U betaalt de premie voor deze werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst.

U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor:

  • de Ziektewet (ZW)
  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA)

Bepaal of het handig is om eigenrisicodrager te worden. Dat doet u door de extra kosten voor verzuimbeleid, en arbodienstverlening te vergelijken met de premies. Onderzoek ook wat de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector zijn.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u de eerste 2 jaar het loon door (loondoorbetalingsverplichting). Soms kunt u voor uw zieke werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. UWV betaalt dan deze uitkering. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, betaalt u zelf de Ziektewet-uitkering voor uw zieke werknemers die daar recht op hebben. Voor deze werknemers kunt u eigenrisicodrager voor de ziektewet worden.

Lees meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet.

Lagere premie en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u een lagere premie. U betaalt de basispremie en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) zonder het deel ZW-flex aan de Belastingdienst. Bereken uw premie op UWV.nl.

Eigenrisicodrager bij arbeidsongeschiktheid (WGA)

Is uw werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Kan uw werknemer voor een deel wel werken (gedeeltelijk arbeidsongeschikt)? Dan krijgt hij een WGA-uitkering.

U kunt eigenrisicodrager worden voor werknemers met een vast dienstverband en werknemers met een flexibel contract die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en onder de WGA vallen. Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent dan betaalt niet UWV, maar u de WGA-uitkering.

De checklist eigen risico dragen kan u helpen bij uw keuze als u erover denkt om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Lees hier meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u eigenrisicodrager bent voor de WGA.

Lagere premie en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u een lagere premie. U betaalt de basispremie en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) zonder de premie WGA. Bereken uw premie op UWV.nl.

Eigenrisicodragerschap aanvragen

U kunt bij de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvragen en het eigenrisicodragerschap voor de WGA aanvragen. U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de Ziektewet als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

U kunt per 1 januari of 1 juli beginnen als eigenrisicodrager. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Stoppen als eigenrisicodrager

Uw eigenrisicodragerschap kan op 2 manieren stoppen:

  • U meldt zich af als eigenrisicodrager

    U kunt zich 2 keer per jaar afmelden bij de belastingdienst. Dit kan per 1 januari en per 1 juli. De afmelding moet 13 weken voor die tijd binnen zijn. Dus uiterlijk op 31 maart of 1 oktober.

  • U wordt afgemeld als eigenrisicodrager

    In bepaalde situaties eindigt uw eigenrisicodragerschap automatisch. Bijvoorbeeld wanneer u failliet bent verklaard. Of als de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op u van toepassing is . Ook in dit geval blijft u verantwoordelijk voor de lopende uitkeringen.

Verzekeren

U kunt als eigenrisicodrager een WGA- of Ziektewetverzekering afsluiten bij een particuliere schadeverzekeraar. Zij geven meestal ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van Verzekeraars vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.