Zoeken

Windmolen of windturbinepark plaatsen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Wilt u een windmolen (windturbine) plaatsen of een windpark ontwikkelen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verder gelden er regels om de omgeving en het milieu te beschermen.

Vergunningen voor windmolens

Als u windturbines gaat plaatsen, moet dat passen in het bestemmingsplan. Ook heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

1 of 2 windmolens

Plaatst u 1 of 2 windmolens, dan moet u een melding milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) doen bij uw gemeente.

3 of meer windmolens

Plaatst u 3 of meer windmolens, bijvoorbeeld in een windmolenpark? Dan heeft u een vergunning nodig. Dit kan zijn:

Welke van de 2 vergunningen u moet hebben, hangt af van de hoeveelheid windmolens en of u een milieueffectrapport (m.e.r.) moet (laten) maken. Dat bepaalt de gemeente.

Moet u een m.e.r. (laten) opstellen? Dan moet u een omgevingsvergunning milieu aanvragen bij het Omgevingsloket.

Andere vergunningen

Soms heeft u ook een watervergunning, natuurbeschermingswetvergunning en/of flora- en faunawet-ontheffing nodig. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Veiligheid en overlast windmolens

U moet zich houden aan de regels voor windmolens. Welke regels dat zijn, hangt af van hoeveel windmolens u plaatst.

1 of 2 windmolens

Als u 1 of 2 windmolens plaatst, moet u zich houden aan de regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Daarin staan onder meer geluidsvoorschriften en veiligheidseisen. Bijvoorbeeld:

  • U moet de veiligheid van een windturbine minstens 1 keer per jaar laten controleren door een deskundige.
  • U moet een akoestisch onderzoek doen en de slagschaduw van de molenwieken beperken.

3 of meer windmolens

Plaatst u 3 of meer windmolens, dan bepalen de gemeenten en provincies aan welke regels u moet voldoen.

Ook moet u zich houden aan de algemene zorgplicht uit het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat u nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk moet voorkomen of beperken.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1