Windmolen of windturbinepark plaatsen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Wilt u een windmolen plaatsen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verder gelden er veiligheidseisen om de omgeving en het milieu te beschermen.

Welke vergunningen heeft u nodig?

U vraagt uw gemeente om toestemming voor het plaatsen van een windturbine met een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het bestemmingsplan moet namelijk installaties voor windenergie toestaan. Soms zijn een watervergunning, natuurbeschermingswetvergunning en/of flora- en faunawetontheffing nodig. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat andere bestuursorganen zoals waterschap en provincie worden betrokken. U moet de vergunningen zelf aanvragen.

Windmolenpark met 3 of meer windturbines

Windturbine-exploitanten moeten nadelige gevolgen voor het milieu beperken. Zij moeten zich houden aan de wettelijke zorgplicht, de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Waar windturbineparken met 3 of meer windturbines aan moeten voldoen is geregeld in door overheden nieuw op te stellen maatwerk. Ook kan dit in het bestemmingsplan zijn geregeld. Overheden mogen voor nieuwe windturbineparken een eigen afweging maken over welke milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten. Dit is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021. Voor actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak kunt u kijken op de pagina van Infomil.

Eisen en voorschriften windmolens

Er gelden geluidsvoorschriften en veiligheidseisen voor windturbines. Zo moet een windturbine minstens 1 keer per jaar gecontroleerd worden op beveiligingen, onderhoud en reparaties. Ook moeten de slagschaduw en risico’s voor de directe omgeving worden beperkt. U leest meer over windturbines en windturbineparken op de website Infomill.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven