HomeWetten en regels

Windmolen of windturbinepark plaatsen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 2 min lezenEnglish version

Wilt u een windmolen (windturbine) plaatsen of een windpark beginnen? Bijvoorbeeld op agrarische grond of op een bedrijfskavel? U moet hiervoor toestemming vragen aan de gemeente of provincie en vergunningen hebben.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Mag u windturbines op uw locatie plaatsen?

Wilt u een windpark (3 of meer windturbines) beginnen of windturbines plaatsen met een vermogen tot 5 megawatt? Dan moet u bij de gemeente vragen of dat mag op uw locatie volgens het bestemmingsplan.

Wilt u een windpark beginnen met een vermogen tussen de 5 en 100 megawatt? Of wilt u een installatie voor windenergie uitbreiden? Dan moet u bij de provincie vragen of dat mag op uw locatie. U dient bij de provincie een verzoek in om een inpassingsplan voor windenergie vast te stellen.

Wilt u een windpark beginnen met een vermogen van meer dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een inpassingsplan vast.

Onderzoek doen naar de omgeving

U moet onderzoek doen welk effect de windturbines op de omgeving hebben. Dat moet u doen met een milieueffectrapportage (m.e.r.).

Vergunningen voor windturbines

Als u een windturbine gaat plaatsen of een windpark gaat bouwen dan gaat u bouwen, misschien een inrit aanleggen, bomen kappen en u belast het milieu. Voor deze activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Als u een windpark (3 of meer windturbines) gaat aanleggen en er geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht, dan moet u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.

Eisen aan windturbines

Windturbines (windmolens) moeten:

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie