Duurzaam ondernemen met windenergie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
4 min lezen
English version

Windenergie is een van de meest efficiënte vormen van duurzame energie. Daarom kan het voor uw bedrijf interessant zijn om hierin te investeren. Bijvoorbeeld door een windmolen op uw bedrijfsterrein te plaatsen. Of door een windpark te ontwikkelen. Daar zijn subsidies én regels voor.

Wat is windenergie?

Windenergie is elektriciteit die met een windturbine of windmolen wordt opgewekt. Het is een schone vorm van energie met weinig CO2-uitstoot. Hoeveel elektriciteit een windturbine opwekt, hangt af van de:

  • hoogte van de turbine
  • grootte van de rotorbladen (de molenwieken)
  • windsnelheid

De meeste windenergie wordt opgewekt in windmolenparken. U kunt daar alleen of samen met anderen in investeren. Ook is het soms mogelijk om een of meer windturbines bij uw bedrijf te plaatsen.

Investeren in windenergie: windturbine op uw bedrijfsterrein

Wilt u een windmolen op uw bedrijfsterrein plaatsen? Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een turbine van 10 tot 30 meter. Daarmee wekt u per jaar al gauw 30.000 kWh elektriciteit op.

Er zijn ook miniwindturbines, die u bijvoorbeeld op het dak van uw bedrijfspand plaatst. Maar daarmee verdient u uw investering minder snel terug. Ook is het voordeel voor het milieu kleiner.

Stroom gebruiken, opslaan of terugleveren

De elektriciteit die u met uw windturbine opwekt, kunt u zelf gebruiken en/of opslaan in een accu. U kunt er ook voor kiezen om de opgewekte stroom aan uw energieleverancier terug te leveren. Deze verrekent dit dan met de stroom die u gebruikt. In dat geval moet u uw windturbine bij uw netbeheerder aanmelden via Energieleveren.nl.

Levert u meer stroom dan u gebruikt? Dan betaalt uw leverancier daar een vergoeding voor. Dit heet de salderingsregeling. Deze regeling geldt alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft van maximaal 3x80 ampère.

Lees meer over salderen en terugleveren bij de Autoriteit Consument & Markt.

Vergunning of melding milieubeheer

Om een of meer windturbines op uw bedrijfsterrein te plaatsen, heeft u soms een vergunning nodig of moet u een melding milieubeheer doen. Dit kunt u navragen bij uw gemeente.

Investeren in windenergie: windmolenpark

Als u grootschaliger wilt investeren in windenergie, kunt u denken aan een windmolenpark. Daarin kunt u grotere windturbines plaatsen, die veel meer energie opwekken. U kunt zo’n windmolenpark zelf ontwikkelen. Of samen met andere bedrijven, burgers en/of grondeigenaren. Bijvoorbeeld in een energiecoöperatie.

Stappen voor de ontwikkeling van een windmolenpark

Het proces om een windpark te bouwen, vraagt tijd en onderzoek. U neemt hierin de volgende stappen:

Het proces begint met een voorverkenning. Daarin gaat u onder meer op zoek naar een geschikte locatie. Vraag hiernaar bij uw provincie of gemeente. Zij hebben geschikte gebieden aangewezen binnen de Regionale Energie Strategie (RES). Onderzoek ook de economische haalbaarheid van het project.

De stroom die u met uw windturbines opwekt, levert u aan het elektriciteitsnet. Daarvoor moet het net wel voldoende capaciteit hebben. Vraag dit daarom vooraf na bij de netbeheerder van de gekozen locatie. U vindt de netbeheerder in het EAN-codeboek.

Heeft u een geschikte locatie gevonden, dan moet u meestal een milieueffectrapport (m.e.r.) maken. Daarin beschrijft u de effecten van het windpark voor de omgeving. Het m.e.r. is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Die is meestal verplicht. Soms heeft u ook nog andere vergunningen nodig. Vraag dit na bij uw gemeente.

Als u de vergunningen heeft verkregen, kunt u zo nodig subsidie aanvragen. Lees hier meer over bij ‘Subsidies voor windturbines en windparken’. Als de financiering rond is, kunt u starten met de realisatie en exploitatie van het windpark.

Regels voor windturbines en windparken

Windturbines en windparken kunnen hinder veroorzaken voor de natuur en omwonenden. Daarom gelden er regels voor windturbines en -parken. Deze kunnen per gemeente verschillen. De regels gaan onder andere over:

Subsidies voor windturbines en windparken

Voor het kopen of gebruiken (exploiteren) van windturbines kunt u verschillende subsidies aanvragen. Ook kunt u lenen tegen een lagere rente.

U kunt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) aanvragen als u kleinschalig investeert in windturbines. U krijgt dan een deel van de aankoopkosten van een of meer windturbines terug.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • U sluit de windturbines op het elektriciteitsnet aan met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3x80 ampère.
  • Elke windturbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50 m2.
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan voordat u de subsidie aanvraagt.

Bekijk alle voorwaarden voor de ISDE.

Investeert u grootschaliger in een windpark? Dan kunt u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. U krijgt dan 15 jaar lang maandelijks subsidie voor de energie die u opwekt.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Het windpark staat op land, op een waterkering of in een meer (dus niet op zee).
  • U sluit de windturbines op het elektriciteitsnet aan met een grootverbruikersaansluiting van meer dan 3x80 ampère.
  • U heeft de vergunningen die voor het windpark nodig zijn.

De subsidie is meerdere keren per jaar open. Bekijk de algemene voorwaarden voor de SDE++ en lees hoe u de subsidie moet aanvragen.

Wilt u samen met andere bedrijven of burgers investeren in windturbines? Dan kunt u de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvragen. Deze subsidie is voor energiecoöperaties die een windpark willen ontwikkelen. De leden van de coöperatie moeten wel binnen hetzelfde gebied (postcoderoos) zitten.

Bekijk alle voorwaarden voor de SCE op​ RVO.nl.

Heeft u een lening nodig voor uw windturbines, dan kunt u gebruikmaken van de Regeling Groenprojecten. U vraagt dan een lening aan bij een bank met een groenfonds. Hier betaalt u een lagere rente voor dan voor een gewone lening. Uw projectplan moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen dan kan de bank de verplichte groenverklaring voor u aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland