Afvalbelasting op storten en verbranden buitenlands afval

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Voor het storten en verbranden van afval uit het buitenland moeten bedrijven straks afvalstoffenbelasting betalen. Ongeveer 25% van het afval komt uit het buitenland. Dit wordt nu nog niet belast.

Dit is een maatregel uit het Urgenda-maatregelenpakket.

Afvalverbranding zorgt voor CO2-uitstoot en milieuvervuiling. Met deze maatregel verwacht het kabinet het storten en verbranden van buitenlandse afvalstoffen terug te dringen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Voor wie?

Bedrijven die afval storten en verbranden

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Overzicht Prinsjesdag 2019

Ondernemersplein geeft u een overzicht van maatregelen die gevolgen hebben voor u als zzp’er, mkb’er of andere ondernemer. Ga naar het overzicht Prinsjesdag 2019

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven