Zoeken

Betere bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezenEnglish version
Ingangsdatum: 1 juli 2023

Wat verandert er?

Bent u schuldeiser? U krijgt bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van een bedrijf dat aan u nog geld moet betalen meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of u stappen kunt ondernemen.

Het volgende verandert:

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
  • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

Voor wie?

  • schuldeisers
  • bedrijven die via een turboliquidatie ermee stoppen

Wanneer

De 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' gaat naar verwachting in op 1 juli 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1