Hier vindt u brancheinformatie voor bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij en de dienstverlening hiervoor. Denk hierbij aan bedrijven in de akkerbouw, veeteelt, fokkerij, tuinbouw, jacht, houtteelt, visserij en viskwekerij.

Feiten en cijfers: wat is de productiewaarde van landbouw?

De grafiek toont de totale waarde van goederen en diensten die in een jaar zijn geproduceerd door de landbouw. In de afgelopen tien jaar is deze waarde gestegen van ongeveer 25 miljard euro naar ongeveer 29 miljard euro.