Bruto maandsalaris bepalen voor transitievergoeding

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het brutosalaris is afhankelijk van het soort contract van uw werknemer. Eerst berekent u het basis bruto maandsalaris. Hier telt u het vakantiegeld, eventuele vaste eindejaarsuitkering en andere salarisonderdelen bij op. De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en geldt sinds 1 juli 2015, ook voor arbeidscontracten die al op 1 juli 2015 bestonden.

Voor de berekening van de transitievergoeding moet u het bruto maandsalaris weten.

Gebruik de rekentool

Bereken de transitievergoeding snel en eenvoudig met de speciale rekentoolExterne link.

Meetellen voor het bruto maandsalaris

Afhankelijk van de situatie telt mee:
  • de vaste eindejaarsuitkering
  • ploegentoeslagen
  • overwerkvergoedingen
  • bonussen
  • winstuitkeringen
  • variabele eindejaarsuitkeringen
  • vakantiegeld.
Het basis bruto maandsalaris + deze salarisonderdelen = het bruto maandsalaris.

Basis bruto maandsalaris bij vaste arbeidsduur

Werkt uw werknemer een vast aantal uren per week, bijvoorbeeld 40 uur? Het basis brutosalaris is dan: bruto uurloon x arbeidsduur per maand. Let op: Krijgt uw werknemer ook nog provisie of stukloon? Dan telt u beide basis brutosalarissen bij elkaar op.

Basis bruto maandsalaris bij provisie en stukloon

Hierbij moet u uitgaan van de gemiddelde provisie of het gemiddelde stukloon tijdens het contract. De rekenperiode hiervoor is 12 maanden. Of korter, als het contract korter duurde.

Had uw werknemer een aantal contracten na elkaar? Alleen het laatste contract telt. U berekent hoeveel provisie of stukloon uw werknemer tijdens deze rekenperiode van u heeft ontvangen. Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode. Dit is het bruto maandsalaris van uw werknemer.

Gewoon salaris plus provisie of stukloon

Krijgt uw werknemer ook nog provisie of stukloon? Dan telt u beide basis brutosalarissen bij elkaar op.

Basis bruto maandsalaris bij oproepcontract of min-maxcontract

Had uw werknemer een oproepcontract (nulurencontract) of een min-maxcontract? Het bruto maandsalaris is dan: de gemiddelde arbeidsduur x het bruto uurloon. Hierbij moet u uitgaan van de gemiddelde arbeidsduur tijdens het contract. De rekenperiode hiervoor is 12 maanden. Of korter, als het contract korter duurde.

Had uw werknemer een aantal contracten na elkaar? Alleen het laatste contract telt. U berekent hoeveel uur uw werknemer tijdens deze rekenperiode voor u heeft gewerkt. Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode.

Bij min-maxcontract altijd minimale arbeidsduur

Bij een min-maxcontract is de gemiddelde arbeidsduur nooit lager dan de minimale arbeidsduur die u en uw werknemer hebben afgesproken.

Werknemer afwezig door verlof, staking, ziekte?

Was uw werknemer in de rekenperiode afwezig door verlof, staking of ziekte? Die afwezigheid telt niet mee voor de berekening van het gemiddelde brutosalaris. En duurde de afwezigheid een maand of langer? Dan kijkt u ook naar wat de werknemer in de maanden voor de rekenperiode van 12 maanden verdiende.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid