Contract beëindigen langdurig zieke werknemer

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

In bepaalde situaties mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is en u samen genoeg hebt gedaan aan re-integratie. Een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet u doorbetalen tot de einddatum van het contract.

Check of u mag ontslaan

U mag een zieke werknemer alleen ontslaan in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens de proeftijd of als u failliet gaat. Een werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. In die 2 jaar moet u samen met uw werknemer er alles aan doen om hem weer aan het werk te helpen. Deze inspanningen voor re-integratie moet u ook kunnen aantonen. Is uw werknemer na 2 jaar nog ziek of arbeidsongeschikt en heeft u niet genoeg gedaan voor re-integratie? Dan kan UWV u een loonsanctieExterne link opleggen. U mag de werknemer dan niet ontslaan en u moet nog een jaar loon doorbetalen.

Werknemer ontslaan

Hebben u en uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan.

Uw werknemer is het eens met het ontslag

U kunt het contract in overleg beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvindenExterne link. U moet dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. In deze situatie hoeft u geen toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV.

Uw werknemer is het niet eens met ontslag

Als u werknemer het niet eens is met het ontslag, moet u bij UWV een ontslagvergunningExterne link aanvragen.

Transitievergoeding

U moet uw werknemer bij ontslag een transitievergoeding betalen over de volledige duur van het dienstverband. Dus ook over de periode dat uw werknemer ziek was tot aan dag van het ontslag.

Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWVExterne link.

Zieke werknemer met tijdelijk contract

Heeft uw zieke werknemer een tijdelijk contractExterne link, dan betaalt u loon door tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. U heeft dan geen verplichtingen meer.

Handig

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Centraal Bureau voor de Statistiek