Regels voor oproepkrachten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. Dit heeft u afgesproken met uw werknemer. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels.

Wat is een oproepcontract?

Het is soms lastig om te bepalen of iemand een oproepovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld bij een nulurencontract of een min-maxcontract. Een oproepcontract heeft de volgende kenmerken:

  • Uw werknemer krijgt geen loon als hij niet werkt.
  • Het aantal uren werk ligt niet vast in een tijdvak (bijvoorbeeld maximaal een maand of een jaar).
  • Het recht op loon is ongelijkmatig over het tijdvak verspreid (bijvoorbeeld uw werknemer werkt de ene maand 20 uur en de maand erna 30 uur).
  • U betaalt de gewerkte uren gelijk uit. Uw oproepkracht heeft dus geen vast maandloon.

Is het contract een oproepcontract? Dan moet u dit op de loonstrook vermelden. Bij oproepovereenkomsten betaalt u de hoge WW-premie.

Referentiedagen in oproepcontract

U moet referentiedagen vastleggen in het oproepcontract, dit zijn de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.

Oproeptermijn: minimaal 4 dagen van tevoren

U moet uw werknemer minimaal 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Dat doet u schriftelijk of elektronisch. Bijvoorbeeld met een e-mail of WhatsApp-bericht. Maak samen goede afspraken over de bereikbaarheid. Uw oproepkracht is niet verplicht te komen werken als u hem minder dan 4 dagen van tevoren oproept. Zegt u de oproep binnen 4 dagen af, of verandert u de werktijden? Dan heeft uw oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor u hem had opgeroepen.

Let op: in een cao kunnen afspraken staan om de oproeptermijn te verkorten van 4 dagen tot (minimaal) 1 dag.

Vast aantal uren na oproepcontract van 1 jaar

U mag iemand maximaal 1 jaar als oproepkracht voor u laten werken. Daarna moet u de oproepkracht een overeenkomst aanbieden voor een vast aantal uren per week, per maand of een jaarurennorm (vaste arbeidsomvang). De werknemer mag zelf kiezen of hij hiermee akkoord gaat of oproepkracht blijft. Het aanbod moet minimaal dezelfde voorwaarden hebben als het oproepcontract. Meer informatie staat in de Factsheet WAB: oproepmaatregelen - info voor werkgevers.

Minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan hebben zij geen arbeidsovereenkomst. Zij moeten wel minstens het minimumloon verdienen. Een overeenkomst tegen beloning kan een overeenkomst van opdracht zijn of een andere overeenkomst tegen beloning zoals een aanneemovereenkomst.

Vast aantal uren per week

Werkt uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar voor u? Het gemiddelde aantal uren in die 3 maanden geldt dan als de afgesproken arbeidsduur per maand. Daarmee ontstaat een vast arbeidspatroon. Dit heet het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Uw oproepkracht kan hierdoor een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week van u eisen. Of eisen dat u het aantal garantie-uren verhoogt. Klopt dat volgens u niet? Dan moet u met schriftelijke afspraken of een dienstrooster aantonen dat het niet om een vast arbeidspatroon gaat. Maar bijvoorbeeld om een piekperiode.

Loon doorbetalen bij ziekte

Wordt uw oproepkracht ziek? Dan houdt hij soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt hij een Ziektewetuitkering van UWV. Dat hangt af van het oproepcontract.

Loon doorbetalen bij geen werk

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract. U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden. In uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Oproepkrachten hebben recht op vakantie en vakantiegeld. Zij bouwen vakantie-uren op over de uren die ze hebben gewerkt. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als een medewerker gemiddeld 25 uur per week werkt, dan heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. U moet deze vakantie-uren uitbetalen. Het vakantiegeld is minstens 8% van het bruto jaarloon.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)