Regels voor oproepkrachten

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

± 3 min lezen

Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. Dit heeft u met uw werknemer afgesproken. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels.

Wat is een oproepcontract?

Soms is het lastig om te bepalen of iemand een oproepovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld bij een nulurencontract of een min-maxcontract. Een oproepcontract heeft de volgende kenmerken:

  • Uw werknemer krijgt geen loon als hij niet werkt.
  • Het aantal uren werk ligt niet vast in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En het recht op loon is ongelijkmatig over dat tijdvak verspreid. Bijvoorbeeld: uw werknemer werkt de ene maand 20 uur per week en de maand erna 30 uur. En u betaalt die uren ook gelijk uit. Uw opproepkracht heeft dus geen vast maandloon.

Is het contract een oproepcontract? Dan moet u dit op de loonstrook vermelden. Bij oproepovereenkomsten betaalt u de hoge WW-premie.

Oproeptermijn: minimaal 4 dagen van tevoren

U moet uw werknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Dat doet u schriftelijk of elektronisch. Bijvoorbeeld met een e-mail of WhatsApp-bericht. Maak samen goede afspraken over de bereikbaarheid. Uw oproepkracht is niet verplicht te komen werken als u hem minder dan 4 dagen van tevoren oproept. Zegt u de oproep binnen 4 dagen af, of verandert u de werktijden? Dan heeft uw oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor u hem had opgeroepen.

Let op: in een cao kunnen afspraken staan om de oproeptermijn te verkorten van 4 dagen tot (minimaal) 1 dag.

Vast aantal uren na oproepcontract van 1 jaar

U mag iemand maximaal 1 jaar als oproepkracht voor u laten werken. Daarna mag u hem niet opnieuw als oproepkracht laten werken, maar krijgt de werknemer recht op een vast aantal uren werk per week, per maand of een jaarurennorm (vaste arbeidsomvang). Behalve als de werknemer zelf als oproepkracht wil blijven werken. U mag hem daar niet toe dwingen.

Biedt u een oproepkracht na 12 maanden opnieuw een arbeidsovereenkomst aan of loopt de arbeidsovereenkomst door? Dan moet u een vaste arbeidsomvang aanbieden met hetzelfde aantal uren als waarop de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt. Dit kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar. Meer informatie over andere situaties leest u in de Factsheet WAB: oproepmaatregelen - info voor werkgevers.

Minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan hebben zij geen arbeidsovereenkomst. Zij moeten wel minstens het minimumloon verdienen. Een overeenkomst tegen beloning kan een overeenkomst van opdracht zijn of een andere overeenkomst tegen beloning zoals een aanneemovereenkomst.

Vast aantal uren per week

Werkt uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar voor u? Het gemiddelde aantal uren in die 3 maanden geldt dan als de afgesproken arbeidsduur per maand. Daarmee ontstaat een vast arbeidspatroon. Dit heet het rechtsvermoeden van arbeidsomvang.Uw oproepkracht kan hierdoor een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week van u eisen. Of eisen dat u het aantal garantie-uren verhoogt. Klopt dat volgens u niet? Dan moet u met schriftelijke afspraken of een dienstrooster aantonen dat het niet om een vast arbeidspatroon gaat. Maar bijvoorbeeld om een piekperiode.

Loon doorbetalen bij ziekte

Wordt uw oproepkracht ziek? Dan houdt hij soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt hij een Ziektewetuitkering van UWV. Dat hangt af van het oproepcontract.

Loon doorbetalen bij geen werk

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract. U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden. In uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Medewerkers met een oproepcontract hebben recht op vakantie en vakantiegeld. Zij bouwen vakantie-uren op over de uren die ze hebben gewerkt. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als een medewerker gemiddeld 25 uur per week werkt, dan heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. U moet deze vakantie-uren uitbetalen. Het vakantiegeld is minstens 8% van het bruto jaarloon.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1