Regels voor oproepkrachten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels. Bijvoorbeeld voor loondoorbetaling als u toch geen werk heeft. Voor garantie-uren. Of voor een minimumsalaris bij elke oproep.

Soorten oproepcontracten

Nulurencontract

  • U roept uw werknemer op als er werk is.
  • Tijdens de eerste 6 maanden betaalt u alleen loon over de gewerkte uren. In de cao kan een langere periode staan.
  • Na de eerste 6 maanden betaalt u ook loon als u uw werknemer niet oproept als er wel werk is. Of als u hem wel oproept maar hij niet aan het werk kan. Bijvoorbeeld omdat u op dat moment last heeft van een stroomstoring.

Min-maxcontract

  • Uw werknemer werkt een minimaal aantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn garantie-uren.
  • Voor piekperiodes spreekt u een maximaal aantal extra uren af. Dit zijn geen garantie-uren.
  • Tijdens de eerste 6 maanden betaalt u alleen loon over de gewerkte uren. In de cao kan een langere periode staan.
  • Na de eerste 6 maanden betaalt u altijd minimaal de garantie-uren als u uw werknemer niet oproept als er wel werk is. Of als u hem wel oproept maar hij niet aan het werk kan. Bijvoorbeeld door een stroomstoring.
  • Heeft uw werknemer minder dan 15 garantie-uren per week? En geen vaste werktijden? Dan betaalt u voor iedere oproep minimaal 3 uur loon. Ook als er maar voor 2 uur werk is.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Minimumloon bij opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst tegen beloning

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan sluit u geen arbeidsovereenkomst met hen af. Zij werken voor u op basis van een overeenkomst tegen beloning en zij moeten minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst tegen beloning kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst.

Uitsluiting van loondoorbetaling bij geen werk

U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden. In uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan.

Vast aantal uren per week

Werkt uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar voor u? Het gemiddelde aantal uren in die 3 maanden geldt dan als de afgesproken arbeidsduur per maand. Daarmee ontstaat een vast arbeidspatroon. Uw oproepkracht kan hierdoor een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week van u eisen. Of eisen dat u het aantal garantie-uren verhoogt. Klopt dat volgens u niet? Dan moet u met schriftelijke afspraken of een dienstrooster aantonen dat het niet om een vast arbeidspatroon gaat. Maar bijvoorbeeld om een piekperiode.

Recht op loondoorbetaling bij ziekte

Ook uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetalingExterne link als ze ziek worden. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract.

Recht op loondoorbetaling bij geen werk

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid