Consignatieovereenkomst afsluiten

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 1 min lezen

Verkoopt u als leverancier of eigenaar producten via een tussenpersoon? Bijvoorbeeld kunstwerken via een galerie, tijdschriften via een kiosk of auto’s via een showroom? Dan sluit u misschien een consignatieovereenkomst af. Lees meer over wat dit is en de gevolgen voor u.

In consignatie verkopen

U kunt producten zelf verkopen. Maar u kunt ze ook via anderen te koop aanbieden. Bijvoorbeeld in een boekwinkel, galerie of webshop. Blijven de producten uw eigendom? Dan levert u de producten ‘in consignatie’ aan de verkoper. Als de producten zijn verkocht, krijgt u het verkoopbedrag van de verkoper, min een bepaald geldbedrag. Dit is vaak een afgesproken percentage van de verkoopprijs. Het is een vergoeding aan de verkoper voor zijn bemiddeling.

Wat staat er in een consignatieovereenkomst?

In een consignatiecontract legt u alle afspraken vast. Bijvoorbeeld:

  • het percentage dat de verkoper krijgt van de verkoopprijs (bemiddelingspercentage)
  • de verkoopprijs van uw product
  • verzekeringen
  • hoe lang de producten bij de verkoper blijven (looptijd consignatie)

Voor de precieze inhoud van een consignatieovereenkomst kunt u juridisch advies vragen.

Wie loopt financieel risico?

Soms raakt een verkoper niet alle producten kwijt. Denk aan tijdschriften. Bij een consignatieovereenkomst loopt u als eigenaar/leverancier van de producten financieel risico als dit gebeurt. Want de verkoper betaalt u alleen wat een product opbrengt, min de bemiddelingskosten.

Wie is aansprakelijk?

Bij een consignatieovereenkomst bemiddelt de verkoper alleen. Het koopcontract is tussen de koper en de eigenaar van de goederen. Dat bent u. U bent daarom aansprakelijk als het product niet goed is. Bijvoorbeeld een auto waar iets mis mee blijkt. De garage die de auto verkoopt voor u is dan niet aansprakelijk. Wel moet het voor de koper duidelijk zijn van wie hij het product koopt.

Consignatie en internationaal ondernemen

Het is ook mogelijk om producten in consignatie te leveren aan een bedrijf in het buitenland. Zoek wel goed uit wat de regels zijn rond bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) en invoerrechten.

Deze informatie is geplaatst door

KVK