Diensten leveren binnen de EU

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de EU is er vrij verkeer van diensten. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten zijn. Als u diensten levert binnen de EU aan een zakelijke afnemer, is de kans groot dat u de btw moet verleggen naar uw afnemer. En misschien moet u uw factuur anders opmaken dan normaal. Daarnaast is het goed om lokale gebruiken, wetten en regels te checken voor u in een ander land aan de slag gaat.

Gebruik de tool Diensten in en uit het buitenland

Om te bepalen waar u de btw over uw dienst moet aangeven en betalen, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst. Dit hulpmiddel geeft antwoord op veel btw-vragen bij diensten leveren in de EU.

Ga na wie de btw betaalt

In principe verlegt u de btwExterne link naar uw zakelijke klant binnen de EU. U meldt 'btw verlegd' op de factuur. En uw afnemer betaalt de btw in zijn eigen land. Maar u mag niet altijd de btw verleggenExterne link. Bijvoorbeeld als u restaurantdiensten of cateringdiensten levert. Levert u diensten aan een particulier? Dan moet u meestal de Nederlandse btw in rekening brengen. Gebruik het hulpmiddel 'Diensten in en uit het buitenlandExterne link' van de Belastingdienst om te bepalen wat u met de btw moet doen. U weet dan ook wat u op uw factuur moet zetten.

Check in welk land u btw-aangifte moet doen

Misschien moet u btw-aangifte doen in het land van uw afnemer, misschien moet dat in Nederland. Gebruik de tool Diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst om te bepalen wat u moet doen. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met de belastingdienst van het land van uw afnemer om te weten te komen of u daar aangifte moet doen. Een overzicht van belastingdiensten in EU-landenExterne link vindt u op de site van de Europese Commissie.

Controleer het btw-identificatienummer van uw klant

Het is belangrijk om te weten of uw klant een ondernemer is. Zeker als u de btw verlegt. Als later blijkt dat uw klant geen ondernemer is, kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Controleer op de site van de Europese CommissieExterne link of het btw-identificatienummer van uw klant klopt. Met ondernemer bedoelen we klanten met een btw-identificatienummer.

Check of u opgaaf ICP moet doen

Intracommunautaire prestaties verwerkt u in de btw-aangifte. Ook moet u ze opgeven in de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (opgaaf ICP)Externe link.

Een dienst leveren binnen de Europese Unie is een intracommunautaire prestatie als:

  • u levert aan een ondernemer in een ander EU-land
  • de diensten zijn belast in het land van die ondernemer
Gebruik het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst om te kijken of u een opgaaf ICP moet doen.

Digitale diensten Mini One Stop Shop

Levert u digitale diensten aan particulierenExterne link? Zoals elektronische diensten, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten. Dan moet u de btw waarschijnlijk aangeven in ieder land waar u de dienst levert. Gebruik het hulpmiddel Digitale diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst om te bepalen waar u de btw moet aangeven. Om te voorkomen dat u zich moet registreren in elk EU-land waar u digitale diensten levert, is de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS)Externe link ingevoerd. Als u zich aanmeldt voor de MOSS, kunt u de btw aangeven en betalen via 1 land: het land waar u bent gevestigd.

Levert u digitale diensten aan particulieren binnen de EU? En is uw omzet daarvan in 1 kalenderjaar én in het kalenderjaar ervoor maximaal € 10.000? Dan moet u de btw over deze diensten sinds 1 januari 2019 aangeven in Nederland. Maar u mag de btw ook aangeven in het EU-land van de particulier aan wie u levert. Dat regelt u met het formulier Keuze plaats van dienst digitale dienstenExterne link.

Houd rekening met lokale wetgeving

In het land waar u de dienst levert, krijgt u te maken met lokale wetgeving en gebruiken. Zorg dat u hiervan goed op de hoogte bent. Op rvo.nl vindt u voor een groot aantal landen informatie over subsidies, do’s-and-don’ts, wetten en regels en sectorenExterne link.

Centrale contactpunten van de EU

Wanneer u diensten wilt verrichten in andere EU-landen, dan staan de Centrale contactpunten van de EUExterne link voor u klaar. Dit zijn overheidsportals die u kunnen helpen met de regels, richtlijnen en formaliteiten die gelden voor dienstverlening of bedrijfsvestiging in een ander EU-land.

Tip: Vrij reizen binnen de EU

U heeft binnen de EU geen speciale documenten nodig om te reizen naar het land waar u de dienst levert. U moet wel altijd met een identiteitsbewijs kunnen aantonen wie u bent.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland aan diensten?

De grafiek toont de exportwaarde van diensten naar EU-landen per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland