Doorstart na faillissement in 8 stappen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Soms is een doorstart van uw bedrijf mogelijk. Bij een doorstart gaat u verder met de winstgevende delen van uw bedrijf. Dat kan alleen als uw bedrijf een rechtspersoon is, zoals een bv. Lees in dit stappenplan hoe een doorstart na faillissement werkt.

1. De curator onderzoekt uw bedrijf in de afkoelingsperiode

Een curator bepaalt of uw bedrijf een doorstart kan maken. Dit gebeurt tijdens de afkoelingsperiode. Tijdens de afkoelingsperiode doet de curator onderzoek naar de financiële situatie van uw bedrijf. De rechter stelt een afkoelingsperiode in als schuldeisers een snelle afbetaling eisen. Een afkoelingsperiode duurt maximaal 2 maanden, en kan verlengd worden met nog eens 2 maanden. In deze periode kunnen uw schuldeisers geen geld of goederen van u eisen.

Wanneer kan een doorstart niet?

  • De curator vindt dat een doorstart uw schuldeisers benadeelt en wil de doorstart tegenhouden.
  • U begint al met de doorstart voordat het faillissement is uitgesproken. Belangen van de oude en de nieuwe bv kunnen dan met elkaar in strijd zijn.
  • U wordt als bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissement.

In dit overzicht (pdf) van KVK ziet u welke organisaties er zijn om u te helpen in deze situatie.

2. Maak een doorstartplan

Om een doorstart succesvol te laten zijn, moeten de stappen snel doorlopen worden. Maak daarom een doorstartplan. In dit plan staat welke delen (activa) u wilt kopen uit uw failliete bedrijf. En wat en hoe u daarvoor wilt betalen.

Het doorstartplan heeft u nodig voor uw onderhandelingen met de curator. Onderbouw in het doorstartplan daarom precies hoe u met uw bedrijf wilt doorgaan. Bijvoorbeeld door een taxatierapport of een verklaring van uw accountant toe te voegen, waarin u de waarde bewijst van uw bezit.

3. Zorg voor financiering

Voor een doorstart is geld nodig. Als uw bank of investeerder ook een schuldeiser is, moet u op andere manieren aan financiering komen. Lees meer over mogelijkheden voor financiering.

Schulden blijven bestaan

Tijdens een faillissement betaalt de curator zoveel mogelijk schulden af. Is er niet genoeg geld om alle schulden af te betalen, dan blijven deze schulden bestaan. Schuldeisers kunnen zich in de toekomst alsnog melden om geld op te eisen. Eindigt het faillissement met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie)? Dan kunnen schuldeisers daarna geen geld meer opeisen.

4. Onderhandelen met de curator

Nu start de onderhandeling met de curator. U biedt een geldbedrag voor de onderdelen (activa) van uw bedrijf die u wilt houden. Zoals:

  • het klantenbestand
  • intellectueel eigendomsrechten
  • nog niet uitgevoerde opdrachten
  • de inventaris of voorraden

Beschrijf bij uw bod hoe u verder wilt met uw bedrijf. Dit heeft u voorbereid in uw doorstartplan.

Ook andere geïnteresseerden kunnen op het bedrijf bieden. Hier krijgen zij van de curator een paar dagen of paar weken de tijd voor, zodat de onderneming niet onnodig waarde verliest.

5. Bepaal welke contracten u meeneemt

Contracten met bijvoorbeeld leveranciers gaan bij een doorstart na faillissement niet automatisch mee. U kunt zelf bepalen welke contracten u wilt overnemen. Dit maakt deel uit van uw bod.

6. Personeel meenemen

Na een doorstart hoeft u uw werknemers niet opnieuw aan te nemen. U besluit zelf wie u een arbeidsovereenkomst geeft. Tijdens het faillissement worden werknemers betaald door de loongarantieregeling van UWV.

7. Nieuwe rechtspersoon oprichten

Voor een doorstart heeft u een andere rechtspersoon nodig. Heeft u die niet? Richt dan een nieuwe rechtspersoon op met de notaris en schrijf u dan opnieuw in bij KVK. Kies een rechtspersoon en doorloop de stappen. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Om uw inschrijving definitief te maken, maakt u online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

8. Opstellen van activa-transactie

Uw onderhandeling met de curator is gelukt. De curator zet in een activa-transactie welke onderdelen van uw bedrijf u hebt gekocht. Deze onderdelen worden uit de failliete rechtspersoon overgedragen naar een andere (of nieuwe) rechtspersoon. De schulden blijven bij de failliete rechtspersoon. Uw schuldeisers kunnen schulden niet bij uw nieuwe rechtspersoon opeisen.

Pre-pack bij faillissement

Bij een pre-pack (ook wel flitsfaillissement) onderzoekt u met een ‘stille bewindvoerder’, voor het faillissement, of een doorstart na faillissement mogelijk is. Lees hoe dit werkt.