Een bedrijf starten als 55-plusser

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Schrijf uw onderneming in bij KVK

U start uw eigen onderneming met het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Voorkom aansprakelijkheid met uw privévermogen

Grote kans dat u in de loop van de jaren privévermogen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld in spaargeld, beleggingen of de overwaarde van uw woning. Houd hier rekening mee als u een rechtsvorm kiest. Bij sommige rechtsvormen bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van uw onderneming. Zoals bij een eenmanszaak.

Check de fiscale voordelen

Ook als ondernemer boven de 55 heeft u recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Tenminste, als u aan de voorwaarden voldoet: u bent ondernemer voor de inkomstenbelastingen u voldoet aan het urencriterium.

Ontvangt u AOW, dan zijn uw startersaftrek en zelfstandigenaftrek wel 50% lager dan voor andere ondernemers. Die verlaging gaat in per 1 januari van het jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Andere fiscale voordelen voor ondernemers zijn de mkb-winstvrijstelling en de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw. Voor de mkb-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, betaalt minder inkomstenbelasting.

Bescherm uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U heeft dus geen inkomen als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies. Maar als u boven de 55 bent, kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie. Vaak is er wel een acceptatieplicht van verzekeraars en is het noodzakelijk om u zich binnen 13 weken aan te melden. UWV heeft verzekeringen voor starters waarvoor een medische keuring niet nodig is.

Een andere manier om inkomensverlies bij ziekte op te vangen is crowdsurance. Dit noemt men ook wel schenkkring. Crowdsurance verenigingen bestaan meestal uit 20 tot 50 personen. Ze maken afspraken en sparen samen om elkaar te kunnen ondersteunen. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. Het bekendste voorbeeld van crowdsurance zijn de broodfondsen. Maar er zijn steeds meer schenkkringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen.

Kijk hoe u pensioen opbouwt als ondernemer

Misschien heeft u in loondienst pensioen opgebouwd. Soms is het mogelijk om de pensioenregeling die u had bij uw laatste werkgever voort te zetten. Neem hierover zo snel mogelijk na het einde van uw dienstverband contact op met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Als zpp'er moet u zelf voor uw pensioen zorgen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Schilders en stukadoors bijvoorbeeld zijn verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds.

Starten vanuit de bijstand of WW

U kunt uw bedrijf starten vanuit een bijstandsuitkering. Dan kunt u bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een krediet voor bedrijfskapitaal, of een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

U kunt ook op meerdere manieren een bedrijf starten als u een WW-uitkering heeft. Met of zonder behoud van uw uitkering. U heeft meestal wel toestemming nodig van UWV.

Gebruik uw transitievergoeding als startkapitaal

Gebruik uw bruto transitievergoeding in overleg met uw werkgever voor een opleiding of voor coaching om u voor te bereiden op de start van uw onderneming. U kunt deze vergoeding namelijk netto inzetten.

Werken met een modelovereenkomst

Gaat u als zzp'er werken voor een opdrachtgever? Houd rekening met de wet DBA en doe vooraf de OndernemersCheck om te bepalen of u echt ondernemer bent. Maak daarna gebruik van een modelovereenkomst. De modelovereenkomst geeft uw opdrachtgever zekerheid dat u ondernemer bent en dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Feiten en cijfers: hoeveel 55-plussers werken als zelfstandige?

De grafiek toont het aantal 55-plussers dat werkt als zelfstandige. Dit aantal is in de afgelopen jaren toegenomen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek