Verplichte kinder-EHBO in de kinderopvang

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u ervoor zorgen dat op iedere kinderopvanglocatie minimaal 1 volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren.

Heeft u een dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) op 1 locatie en de groep niet is gecombineerd? Dan moeten er minimaal 2 volwassenen met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn.

Welk kinder-EHBO-diploma is nodig?

Het EHBO-diploma voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen moet staan op de lijst van geregistreerde certificaten EHBO kinderopvang. Een EHBO-diploma speciaal voor kinderen kan ook onderdeel zijn van een BHV-cursus. De volwassene met het kinder-EHBO-certificaat hoeft geen pedagogisch medewerker te zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)