Inrichtingseisen voor een horecabedrijf

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een horecabedrijf, zoals een hotel, restaurant of café? Dan moet u zich houden aan eisen voor de inrichting. Deze regels staan in de Alcoholwet en het omgevingsplan. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een alcoholvergunning nodig heeft.

Eisen aan de inrichting

In de Alcoholwet staan eisen voor de inrichting van uw horecabedrijf. Bijvoorbeeld:

  • De oppervlakte van de vloer moet minimaal 35 m2 zijn. De gemeente kan dit verhogen.
  • Bij nieuwbouw moet de hoogte van de ruimte 2,60 meter zijn, vanaf de vloer gemeten. Voor bestaande horecagebouwen is dat 2,10 meter.
  • Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er maximaal 15 personen gebruik van maken. Bij meer mensen moeten er 2 toiletten zijn. Voor bestaande horecagebouwen is 1 toilet genoeg als er maximaal 25 personen gebruik van maken.
  • Ventilatie met mechanische afvoer is niet verplicht. De luchtverversing bij nieuwbouw is 4 dm3/s voor elke persoon. Bij nieuwbouw moet de luchttoevoer direct van buiten komen. Voor bestaande horecagebouwen geldt 2,12 dm3/s voor elke persoon.

Toegankelijkheid voor mensen met een handicap

In het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staat dat ondernemers (ook niet-horeca) 2 plichten hebben:

  • De plicht om een redelijke aanpassing te doen voor mensen met een handicap.
  • De plicht om te zorgen voor algemene toegankelijkheid. U hoeft niet het hele gebouw aan te passen voor alle mensen met een handicap. Maar u moet wel iets doen om de algemene toegankelijkheid geleidelijk te verbeteren. U mag dit in fasen doen.

Horecabedrijf en brandveiligheid

U moet ervoor zorgen dat uw horecabedrijf veilig is. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over brandveiligheid. U moet bijvoorbeeld een brandblusser hebben. Ook moet u ervoor zorgen dat vluchtroutes vrij zijn en dat deuren van een vluchtroute niet op slot zijn.

Horecabedrijf (ver)bouwen

Als u een horecabedrijf wilt (ver)bouwen gelden er bouwregels. Ook moet u kijken of uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. U vindt het omgevingsplan in het Omgevingsloket.

Vergunningcheck en omgevingsvergunning aanvragen

Misschien moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Let op: Misschien gelden er ook regels uit de APV of andere lokale verordeningen van de gemeente.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)