Inhoudingen en verrekeningen

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1 min lezen
English version

Het komt vaak voor dat werkgevers bedragen inhouden op of verrekenen met het salaris van hun werknemers. Maar wat is een inhouding? En wat is een verrekening?

Wat is het verschil tussen inhoudingen op loon en een verrekening?

  • Verrekeningen zijn bedragen die uw werknemer aan u moet betalen. Bijvoorbeeld voor huisvesting of boetes.
  • Inhoudingen op loon zijn bedragen die u via het salaris voor uw werknemer betaalt. Zoals de premie voor de ziektekostenverzekering of voor een aanvullende pensioenregeling.

Mag u als werkgever loon zomaar verrekenen?

U mag bedragen voor huisvesting of boetes aftrekken (verrekenen) van het loon. Hier zijn wel regels voor. Zo mag u geen bedragen aftrekken van het loon als uw werknemer daardoor minder dan het minimumloon ontvangt. Boven het minimumloon mag dit wel.

Over meerdere perioden verrekenen

Wilt u een boete aftrekken van het loon van uw werknemer? Maar komt uw werknemer daardoor onder het minimumloon? Dan kunt u een deel aftrekken van het loon. De rest kunt u later aftrekken van het salaris. U mag ook bedragen aftrekken van de (minimum) vakantiebijslag die uw werknemer elk jaar ontvangt. Zolang het loon van uw werknemer niet lager wordt dan het minimumloon.

Mag u als werkgever zomaar loon inhouden?

U moet toestemming hebben van uw werknemer om bedragen in te houden van het loon. Zoals voor huisvesting of zorgverzekering. Die toestemming moet op papier staan. Het is niet genoeg om hierover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst. Ook hier geldt dat u bedragen niet zomaar mag inhouden van het loon, als uw werknemer daardoor minder dan het minimumloon ontvangt.

Wanneer mag u loon inhouden zonder toestemming van uw werknemer?

Er zijn bedragen die u mag inhouden zonder toestemming van uw werknemer. Dan gaat het om bedragen die u volgens de wet moet inhouden. Zoals pensioenpremies, loonheffingen en premies volksverzekeringen. Zo betaalt u AOW-premie voor uw werknemer aan de Belastingdienst. U houdt hiervoor een deel van de premie in op het loon.

Meer informatie over inhoudingen en verrekeningen

Op Rijksoverheid.nl vindt u een factsheet met meer informatie over inhoudingen op loon en verrekeningen met het salaris. Bijvoorbeeld wanneer u verkeersboetes mag verhalen op uw werknemer. En hoe het zit met beslaglegging en loonbeslag bij een werknemer met schulden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid