Proef met gesloten coffeeshopketen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

Er gaat een kleine proef van start om te onderzoeken of het mogelijk is een gesloten coffeeshopketen te maken. Dat is een keten waarin telers met een speciale vergunning, op kwaliteit gecontroleerde cannabis mogen leveren aan coffeeshops. Dit zonder inmenging van criminelen. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.

De proef kent meerdere regels, zoals:

  • Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten meedoen aan het experiment.
  • De deelnemende coffeeshops en de aangewezen telers moeten een sluitende en transparante administratie bijhouden.
  • De marktwerking bepaalt straks het aanbod en de prijs.
  • Op de verpakking moet duidelijk het gehalte werkzame stoffen (THC en CBD) worden vermeld.
  • De coffeeshops verkopen de voorverpakte producten zoals geleverd door de teler.

Voor wie?

  • coffeeshops
  • telers

Wanneer?

Het wietexperiment begint naar verwachting op 1 januari 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven