Stappenplan shisha lounge runnen binnen de regels

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Heeft u een shisha lounge of neemt u een bestaand waterpijpcafé over? Dan krijgt u te maken met regels en verplichtingen. Er mag in uw shisha lounge geen tabak worden gerookt en u moet de juiste vergunningen hebben. Lees hier wat u moet doen en regelen.

1. Controleer het omgevingsplan

U kunt alleen een shisha lounge beginnen op een plek waar horeca is toegestaan. U kunt dit controleren in het omgevingsplan van uw gemeente.

Let op: ‘shisha lounge’ staat niet in het omgevingsplan. De gemeente bepaalt of een shisha lounge in de omgeving past. Neem daarom altijd contact op met uw gemeente voordat u begint. Ook als u ziet dat horeca is toegestaan.

2. Schrijf een ondernemingsplan

Bij het starten of overnemen van een bedrijf komt veel kijken. In een ondernemingsplan beschrijft u wat uw plannen zijn en hoe u winst gaat maken. U kiest een handelsnaam en een rechtsvorm en schrijft u in bij KVK. Lees welke stappen u moet zetten voor u begint. En bekijk op welke manier u geld kunt krijgen voor uw bedrijf.

3. Vraag een exploitatievergunning aan

Als u een shisha lounge begint heeft u net zoals een hotel, café of restaurant een horeca-exploitatievergunning nodig. U kunt een horeca-exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente waar u de shisha lounge wilt beginnen.

Heeft u al een restaurant of café en wilt u ook shisha’s gaan aanbieden? Dan moet u een nieuwe horeca-exploitatievergunning aanvragen of de vergunning die u al heeft laten veranderen.

Toekenning van een exploitatievergunning: uw gemeente beslist

Iedere gemeente bepaalt op een andere manier of u een vergunning krijgt.

Uw gemeente beslist:

  • Hoeveel vergunningen er voor shisha lounges mogelijk zijn binnen een gemeente of deelgemeente.
  • Hoe de vergunning wordt uitgegeven (op volgorde van aanvraag of door een openbare loting).
  • Hoe de vergunning eruitziet, bijvoorbeeld met ‘shisha’ op de exploitatievergunning. Of met een toekenning van ‘shisha’ als toegestane bedrijfsactiviteit in uw horecazaak.

4. Zorg voor een goed ventilatiesysteem en CO-meter

Bij het roken van een waterpijp komen schadelijke stoffen vrij, zoals teer (PAK’s, nitrosamines en zware metalen) en koolmonoxide (CO). Hoge koolmonoxidewaarden zijn gevaarlijk voor uw werknemers en uw gasten. U moet daarom een goed ventilatiesysteem hebben. Laat dit systeem installeren door een professioneel bedrijf. Installeer ook een CO-meter. Het alarm van de CO-meter gaat af als er te veel koolmonoxide in de lucht zit.

Toezichthouders controleren hoeveel koolmonoxide er vrijkomt in uw shisha lounge. Als dat te veel is en u neemt niet de juiste maatregelen, dan kunt u een boete krijgen en/of uw vergunning verliezen. U moet dan uw shisha lounge sluiten.

Bekijk bij het RIVM hoe u koolmonoxidevergiftiging in uw shisha lounge kunt voorkomen.

5. Vraag een terrasvergunning aan

Wilt u een terras plaatsen bij uw shisha lounge? Dan heeft u meestal een terrasvergunning nodig. Vraag bij uw gemeente na hoe u een terrasvergunning aanvraagt. Uw gasten mogen waterpijp met tabak roken op het buitenterras. Het terras moet dan aan minimaal 1 kant volledig open zijn (open lucht).

6. Voorkom geluidsoverlast

Wilt u een keer meer geluid maken dan normaal? Bijvoorbeeld met live muziek? De gemeente kan specifieke regels stellen voor geluid. Zoals andere geluidsnormen tijdens specifieke festiviteiten. Neem contact op met uw gemeente voor het maken van afspraken.

7. Bekijk de openingstijden in uw gemeente

U moet zich houden aan de sluitingstijden voor de horeca in uw gemeente. U kunt soms ook de regels voor de openingstijden terugvinden in het omgevingsplan. Wilt u langer open? Dan moet u een ontheffing aanvragen voor sluiting bij uw gemeente.

8. Let op brandgevaar

U bent als eigenaar en gebruiker van de shisha lounge verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie. Een waterpijp kan brand veroorzaken in uw bedrijf. De kooltjes die u gebruikt blijven lang branden en kunnen ook na lange tijd opnieuw gaan branden. U mag ook geen lachgas in uw bedrijf hebben of aanbieden.

9. Vraag een drank- en horecavergunning aan

Schenkt u alcohol in uw shisha lounge? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Lees aan welke eisen u moet voldoen.