Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrekExterne link (KIA). De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
  • In 1 jaar investeert u een bepaald bedrag in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Voor 2018 is dat tussen € 2.301 en € 314.673, voor 2019 tussen € 2.301 en € 318.449. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExterne link.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassenExterne link op uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst