Letselschade vergoeden na een bedrijfsongeval

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Uw werknemer krijgt een ongeval tijdens het werk en raakt ernstig gewond of overlijdt. Als blijkt dat u hiervoor aansprakelijk bent, moet u schadevergoeding aan uw werknemer of de familie betalen. Lees welke soorten schadevergoedingen er zijn.

Wat is letselschade?

Door een bedrijfsongeval kan uw werknemer gewond raken. Het lichamelijke en/of psychische letsel door het ongeval heet letselschade. Letselschade die in geld uit te drukken is, heet materiële schade. Schade die niet in geld uit te drukken is, heet immateriële schade.

Als u aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval, moet u schadevergoeding betalen bij materiële schade én immateriële letselschade. U bent bijvoorbeeld aansprakelijk als uw werknemer gewond raakte doordat een machine niet goed onderhouden was. Of doordat uw werknemer taken deed zonder goede training of de juiste opleiding.

Schadevergoeding voor materiële schade

Uw werknemer kan na een bedrijfsongeval financiële schade of extra kosten hebben. Bijvoorbeeld voor een behandeling die de zorgverzekeraar niet betaalt. Of uw werknemer moet huishoudelijke hulp inhuren. Kan uw werknemer minder uren werken na het bedrijfsongeval? Ook dat is materiële schade. Voor deze kosten of financiële schade moet u dan een schadevergoeding betalen als u aansprakelijk bent.

Wat is smartengeld (emotionele schadevergoeding)?

Smartengeld is een schadevergoeding voor de immateriële schade die uw werknemer oploopt door het ongeval. Uw werknemer heeft bijvoorbeeld veel pijn na het ongeval. Of kan minder genieten van het leven. Als u aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval, dan kan uw werknemer smartengeld eisen. Smartengeld heet ook wel emotionele schadevergoeding.

Smartengeld voorbeelden

Uw werknemer kan bijvoorbeeld smartengeld eisen als hij of zij door het bedrijfsongeval niet meer goed kan lopen. Of als uw werknemer opvallende littekens in het gezicht heeft na het ongeval.

Wat is affectieschade?

Als uw werknemer ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt, heeft dit ook effect op de directe familie en goede vrienden (naasten) van uw werknemer. Zij kunnen daardoor emotionele schade hebben. Deze schade heet affectieschade.

Vergoeding voor affectieschade

Een vergoeding voor affectieschade is een vorm van smartengeld. Niet voor de persoon die het ongeval kreeg, maar voor de directe familie. Zoals de kinderen, ouders en (geregistreerde) partner van de gewonde of overleden werknemer.

Hoe hoog is de vergoeding voor letselschade na een bedrijfsongeval?

De hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval hangt af van onder andere het soort letselschade. En de verwondingen van uw werknemer.

Bij materiële schade is het meestal duidelijk welke extra kosten of financiële schade uw werknemer heeft door het bedrijfsongeval. Als uw werknemer u aansprakelijk stelt, kan hij of zij eisen dat u alle kosten en/of schade betaalt. Daarna bepaalt een rechter het bedrag dat u moet betalen, door de eisen (claim) van uw werknemer toe of af te wijzen.

Hoeveel emotionele schadevergoeding u moet betalen, hangt af van de situatie. Er zijn geen vaste bedragen. Is uw werknemer bijvoorbeeld blijvend invalide geworden door het ongeval, dan kan deze meer smartengeld vragen dan bij een gebroken arm. Om smartengeld te berekenen, kijken juristen en letselschade-experts onder andere naar vergoedingen die slachtoffers in ongeveer dezelfde rechtszaken over smartengeld kregen. De rechter bepaalt daarna of het bedrag dat het slachtoffer eist, passend is.

De vergoedingen voor affectieschade zijn vaste bedragen tussen € 12.500 en € 20.000. Deze bedragen staan in het Besluit vergoeding affectieschade. De hoogte hangt onder andere af van of de persoon gewond of overleden is. En bijvoorbeeld of zijn of haar kinderen wel of niet thuis wonen.

Wie betaalt schadevergoeding na bedrijfsongeval?

Heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan betaalt de verzekeraar meestal de schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Dit geldt voor de vergoeding van financiële schade, smartengeld en affectieschade.