Maatregelen nemen tegen schadelijk geluid

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Als uw werknemers in een omgeving werken met schadelijk geluid, dan moet u maatregelen nemen. U moet gehoorschade bij uw personeel voorkomen. Ook werknemers moeten zich aan de regels houden.

Wanneer is er kans op gehoorschade?

Werkt uw werknemer lange tijd achter elkaar in een omgeving met hard geluid? Dan kan dat voor gehoorbeschadiging zorgen. Het gevaar van gehoorschade begint vanaf 80 dB(A). Verstaat u iemand niet op 1 meter afstand? Dan is het geluid waarschijnlijk harder dan 80 dB(A).

Wat moet de werkgever doen tegen gehoorschade?

U moet bij schadelijk geluid er eerst voor zorgen dat het geluid minder wordt. Bijvoorbeeld door stillere machines te gebruiken. Of u zorgt dat uw medewerker minder lang in lawaai werkt. Werken deze maatregelen niet? Of lukt het niet om deze veranderingen te maken? Dan moet u zorgen voor gehoorbescherming (gehoorkappen of oorpluggen) voor uw medewerkers.

Gehoorbeschermers verplicht

Bij een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet u gehoorbeschermers aan uw werknemer geven. Bij het bepalen van de dagelijkse dosis gaat de wet uit van een werkdag van 8 uur.

  • Uw medewerker is verplicht om gehoorbeschermers te dragen bij een dagelijkse dosis boven de 85 dB(A). U moet duidelijk aangeven waar op de werkplek deze regel geldt.
  • Bij 83 dB(A) mag uw werknemer 4 uur zonder gehoorbescherming werken. Dan mag er geen grote kans op gehoorschade zijn. In de andere 4 uur mag er geen schadelijk geluid zijn.
  • Gaat het geluid boven de 87 dB(A), gemeten met gehoorbeschermers? Dan moet u het geluid direct onder de 87 dB(A) brengen.

Plan van aanpak en voorlichting

Krijgen uw werknemers te maken met geluid boven de 85 dB(A)? Dan moet u een plan van aanpak maken. In dat plan van aanpak staat wat u gaat doen om de risico’s aan te pakken. U moet ook uw werknemers informatie geven over de gevaren van geluid.

Recht op een gehoortest

Uw werknemers hebben minimaal 1 keer per 4 jaar recht op een gehoortest (audiometrisch onderzoek) om te weten of uw maatregelen echt werken. Een arbodeskundige of arbodienst kan de gehoortest doen. U moet betalen voor het gehooronderzoek.

Wat moet uw werknemer doen tegen gehoorschade?

Uw werknemer moet gehoorbescherming gebruiken bij een dagelijkse dosis boven de 85 dB(A).

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)