Maatregelen nemen tegen schadelijk geluid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als uw werknemers in een omgeving werken met schadelijk geluid, dan moet u maatregelen nemen. U bent verplicht om gehoorschade bij uw personeel te voorkomen. Werknemers moeten zich ook aan regels houden.

Wat is schadelijk geluid?

Als uw werknemer lange tijd achter elkaar werkt in ene omgeving met hard geluid, kan dat voor gehoorbeschadiging zorgen. Het gevaar van gehoorbeschadiging begint vanaf 80 dB(A). Verstaat u iemand niet op 1 meter afstand? Dan is het geluid waarschijnlijk harder dan 80 dB(A).

Wat moet u doen tegen gehoorschade?

U moet bij schadelijk geluid er eerst voor zorgen dat het geluid minder wordt. Bijvoorbeeld door stillere machines te gebruiken. Of u zorgt dat uw medewerker minder lang in lawaai werkt. Werken deze maatregelen niet? Of lukt het niet om deze veranderingen te maken? Dan moet u zorgen voor gehoorbescherming (gehoorkappen of oorpluggen) voor uw medewerkers.

Gehoorbeschermers verplicht

  • Bij een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet u gehoorbeschermersExterne link beschikbaar stellen aan uw werknemer.
  • Uw medewerker is verplicht om gehoorbeschermers te dragen bij een dagelijkse dosis boven de 85 dB(A).
  • Bij 83 dB(A) mag uw werknemer 4 uur zonder gehoorbescherming werken. Dan mag er geen onacceptabele grote kans op gehoorschade zijn. In de andere 4 uur mag er geen schadelijk geluid zijn.

Plan van aanpak en voorlichting

Krijgen uw werknemers te maken met geluid boven de 85 dB(A)? Dan moet u een plan van aanpak maken. In dat plan van aanpak staat wat u gaat doen om de risico’s aan te pakken. U moet ook uw werknemers informatie geven over de gevaren van geluid. Zij hebben recht op een gehoortest om te weten of uw maatregelen echt werken.

Wat moet uw werknemer doen tegen gehoorschade?

Uw werknemer moet gehoorbescherming gebruiken bij een dagelijkse dosis boven de 85 dB(A).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven