Gehoorschade bij personeel voorkomen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als uw werknemers in een omgeving werken met schadelijk geluid, dan moet u maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen.

Hoe ontstaat gehoorschade?

Werkt uw werknemer lange tijd achter elkaar in een omgeving met hard geluid? Dan kan dat voor gehoorbeschadiging zorgen. Het gevaar van gehoorschade begint vanaf 80 dB(A). Verstaat u iemand niet op 1 meter afstand? Dan is het geluid waarschijnlijk harder dan 80 dB(A). Beroepen met kans op gehoorschade zijn bijvoorbeeld:

 • hout- en metaalbewerkers
 • bouwvakkers
 • vrachtwagenchauffeurs

Wat is gehoorschade?

Bij gehoorschade zijn de trilharen in het oor beschadigd. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook voor altijd. Er zijn verschillende vormen van gehoorschade, zoals:

 • moeite om anderen te verstaan in een omgeving met veel geluid (lawaaislechthorendheid)
 • doofheid
 • oorsuizen (tinnitus)
 • overgevoeligheid voor bepaalde geluiden (hyperacusis)

Gehoorschade voorkomen

U moet als werkgever bij schadelijk geluid er voor zorgen dat het geluid minder wordt om zo gehoorschade te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld:

 • stillere machines gebruiken
 • stillere productiemethodes ontwikkelen
 • machines in geluiddempende kasten plaatsen
 • personeel in geluiddempende cabines laten werken
 • materieel goed onderhouden
 • uw werknemer minder lang in schadelijk geluid laten werken

Werken deze maatregelen niet? Of lukt het niet om deze veranderingen te maken? Dan moet u zorgen voor gehoorbescherming (gehoorkappen of oorpluggen) voor uw werknemer.

Recht op een gehoortest

Uw werknemers hebben het recht om hun gehoor regelmatig te laten testen (audiometrisch onderzoek). Hoe vaak hangt af van de dagelijkse dosis geluid en van de individuele werknemer. Een arbodeskundige of arbodienst kan de gehoortest doen. U moet betalen voor het gehooronderzoek.

Gehoorbeschermers verplicht

Bij een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet u gehoorbeschermers aan uw werknemer geven. Bij het bepalen van de dagelijkse dosis gaat de wet uit van een werkdag van 8 uur. De regels voor gehoorbeschermers zijn:

 • Uw werknemer moet gehoorbeschermers dragen bij een dagelijkse dosis boven de 85 dB(A). U moet duidelijk aangeven waar op de werkplek deze regel geldt.
 • Bij 83 dB(A) mag uw werknemer 4 uur zonder gehoorbescherming werken. Dan mag er geen grote kans op gehoorschade zijn. In de andere 4 uur mag er geen schadelijk geluid zijn.
 • Gaat het geluid boven de 87 dB(A), gemeten met gehoorbeschermers? Dan moet u het geluid direct onder de 87 dB(A) brengen.

Risico op gehoorschade in RI&E

Hebben uw werknemers te maken met geluid boven de 85 dB(A)? Dan moet u dat in uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opnemen. U zet in uw plan van aanpak wat u gaat doen om de risico’s van schadelijk geluid te beperken. U moet ook uw werknemers voorlichting geven over de gevaren van schadelijk geluid.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)