Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Stamgroep of basisgroep in de kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

De kinderopvang heeft stamgroepen (kinderdagverblijf) en basisgroepen (buitenschoolse opvang).

Stamgroep

Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte.

Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten.

Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe groter de stamgroep kan zijn. In bijlage 1. onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat hoe groot de stamgroep mag zijn.

De beroepskracht-kindratio wordt berekend op basis van de stamgroep.

Basisgroep

Basisgroepen op een buitenschoolse opvang (bso) hebben geen eigen groepsruimte. Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes.

Hoe groot de basisgroep is, heeft te maken met de leeftijd van de kinderen. Hoe ouder de kinderen in de basisgroep zijn, hoe groter de basisgroep mag zijn. De maximale grootte van een basisgroep staat in bijlage 1. Onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

De beroepskracht-kindratio wordt berekend op basis van de basisgroep.

Zie ook

Naar boven