Regels voor duurzaamheidsclaims

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Gebruikt u een duurzaamheidsclaim voor uw product of dienst? Zet u bijvoorbeeld op de verpakking dat u duurzame grondstoffen gebruikt of dat de verpakking is gerecycled? Een duurzaamheidsclaim moet eerlijk en betrouwbaar zijn. Daarom moet u zich houden aan een aantal regels.

Misleiding (greenwashing) is strafbaar

Gebruikt u een duurzaamheidsclaim terwijl uw product niet duurzaam is? Of minder duurzaam dan u beweert? Dit heet misleiding of greenwashing en is strafbaar. U kunt hiervoor een boete krijgen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of uw duurzaamheidsclaim terecht is. In de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de ACM staat wat u kunt doen om te zorgen dat uw duurzaamheidsclaim eerlijk en betrouwbaar is.

Duurzaamheidsclaims: duidelijk en eerlijk

De belangrijkste regel is dat uw claims duidelijk en eerlijk moeten zijn. U moet daarvoor onder andere hierop letten:

 • Gebruik geen moeilijke taal of informatie die een klant op verschillende manieren kan begrijpen.
 • Zorg dat de claims altijd waar zijn. Gebruik geen termen als ‘groenste’ of ‘schoonste’ als u dat niet kunt bewijzen.
 • Vertel duidelijk wat er precies duurzaam is aan uw product of dienst.
 • Geef geen verkeerde informatie en stel het product of de dienst niet anders voor dan het is.
 • Gebruik alleen termen als ‘biologisch’ of ‘klimaatneutraal’ als uw product volgens de wet ook echt biologisch en klimaatneutraal is.
 • Controleer of uw etiket aan de verplichte kenmerken voldoet met de Bio-checker van Skal.

Bewijs uw duurzaamheidsclaims

U moet uw duurzaamheidsclaims kunnen bewijzen:

 • Verwijs naar onafhankelijke onderzoeken en normen.
 • Controleer regelmatig of de bewijzen nog steeds aansluiten bij de standaarden, kennis en technologie van dit moment.

Vergelijk uw product op een goede manier

Maakt u in uw claim een vergelijking? U zegt bijvoorbeeld dat uw product 20% minder energie gebruikt? Maak dan altijd duidelijk waarmee u het product vergelijkt.

U mag het product of productieproces alleen vergelijken met:

 • een ander vergelijkbaar product of productieproces van uw eigen bedrijf
 • een vergelijkbaar product of productieproces van een ander bedrijf
 • de algemeen geaccepteerde standaard in uw sector

Duurzaamheid van uw bedrijf

Zegt u dat uw bedrijf duurzaam is? Zorg ervoor dat:

 • duidelijk is of uw claim gaat over wat u wil bereiken of over de echte invloed die uw bedrijf op het milieu heeft
 • uw claim precies is en duidelijk nieuwe ideeën en acties benoemt
 • u uw bedrijf niet duurzamer voorstelt dan het is, bijvoorbeeld door extra veel nadruk te leggen op maar een paar activiteiten

Gaat uw claim over wat u wil bereiken? Zorg dan dat het doel realistisch is en dat te controleren is wat u heeft bereikt.

Symbolen en keurmerken gebruiken

Om uw duurzaamheidsclaim duidelijk te maken kunt u symbolen, logo’s of afbeeldingen gebruiken. Dit mag alleen als deze uw claim ondersteunen en geen verkeerde indruk geven over de kenmerken van uw product.

U kunt ook één of meer keurmerken gebruiken. Check bijvoorbeeld de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Bij het gebruiken van een keurmerk moet u letten op het volgende:

 • Gebruik alleen een keurmerk als uw product aan de eisen voor dit keurmerk voldoet.
 • Maak duidelijk aan uw klanten welke voorwaarden dit zijn en welke (onafhankelijke) instantie dit controleert.
 • Gebruik alleen een keurmerk dat uw claim ondersteunt en geen verkeerde indruk wekt over de kenmerken van uw product.
 • Kiest u voor een eigen keurmerk? U mag niet doen alsof dit een officieel of onafhankelijk keurmerk is.
 • Gebruik alleen keurmerken die duidelijke verbeteringen garanderen op het gebied van duurzaamheid.

Alles over goed gebruik van symbolen en keurmerken leest u in de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de ACM.