Oudercommissie instellen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Heeft u een kindercentrum of gastouderbureau? Dan moet u een oudercommissie hebben. In een oudercommissie zit een aantal ouders die alle ouders van die kinderopvang vertegenwoordigen. Een kindercentrum moet op elke locatie een oudercommissie hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie instellen.

Wat doet de oudercommissie?

Minimaal 1 keer per jaar bespreekt u het pedagogisch beleid van uw kinderopvang met de oudercommissie. Ook geeft u informatie over de kwaliteit en de financiële situatie van uw kinderopvangorganisatie. De oudercommissie moet advies kunnen geven over in elk geval:

 • het pedagogisch beleid
 • voeding
 • algemeen beleid over veiligheid, opvoeding of gezondheid
 • openingstijden
 • de voorschoolse educatie
 • het behandelen van klachten
 • de prijs van de kinderopvang
U kunt afwijken van dit advies als dit belangrijk is voor de kinderopvang. Als u dat doet, moet u de redenen hiervoor schriftelijk aan de oudercommissie sturen. Ouders kunnen u aanspreken op eventuele misstanden bij uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Reglement voor de oudercommissie

Als u een oudercommissie heeft ingesteld, moet u ook een reglement hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het LRK een reglement opstellen. In dat reglement moet in ieder geval staan:

 • het aantal leden van de oudercommissie
 • de manier waarop de leden worden gekozen
 • de zittingsduur van de leden

U maakt het reglement zelf. U kunt hiervoor een modelreglement gebruiken van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang. Wilt u het reglement wijzigen? Dan heeft u toestemming nodig van de oudercommissie.

Wanneer hoeft u geen oudercommissie te hebben?

Lukt het niet om een oudercommissie in te stellen? Dan is een oudercommissie niet verplicht als:

 • u een kindercentrum met maximaal 50 kinderen heeft
 • u een gastouderbureau met maximaal 50 gastouders heeft
U moet wel kunnen laten zien dat u genoeg heeft gedaan om een oudercommissie in te stellen. En u moet de ouders op een andere manier goed betrekken bij de onderwerpen waar een oudercommissie normaal over adviseert. Dit moet u kunnen laten zien bij een inspectie.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1