Oudercommissie in de kinderopvang instellen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een kindercentrum of gastouderbureau? Dan moet u een oudercommissie hebben. In een oudercommissie zit een aantal ouders die alle ouders van die kinderopvang vertegenwoordigen. De oudercommissie geeft u advies over de kwaliteit van de zorg.

Een kindercentrum moet op elke locatie een oudercommissie hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie instellen.

Wat doet de oudercommissie?

U bespreekt minimaal 1 keer per jaar het pedagogisch beleid van uw kinderopvang met de oudercommissie.

U geeft informatie over de kwaliteit en de financiële situatie van uw kinderopvangorganisatie.

En u vraagt de oudercommissie verplicht om advies voordat u een besluit neemt over:

De oudercommissie mag u hierover op elk moment gevraagd en ongevraagd advies geven. U kunt afwijken van dit advies als dit belangrijk is voor de kinderopvang. Als u dat doet, moet u de redenen hiervoor schriftelijk aan de oudercommissie sturen. Ouders kunnen u aanspreken op misstanden bij uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Reglement voor de oudercommissie

Als u een oudercommissie heeft ingesteld, moet u ook een reglement hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het LRK een reglement opstellen. In dat reglement moet in ieder geval staan:

  • het aantal leden van de oudercommissie
  • de manier waarop de leden worden gekozen
  • de zittingsduur van de leden

U maakt het reglement zelf. U kunt hiervoor een modelreglement gebruiken van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang. Wilt u het reglement wijzigen? Dan heeft u toestemming nodig van de oudercommissie.

Wanneer hoeft u geen oudercommissie te hebben?

Lukt het niet om een oudercommissie in te stellen? Dan is een oudercommissie niet verplicht als:

  • u een kindercentrum met maximaal 50 kinderen heeft
  • u een gastouderbureau met maximaal 50 gastouders heeft

U moet wel kunnen laten zien dat u genoeg heeft gedaan om een oudercommissie in te stellen. En u moet de ouders op een andere manier goed betrekken bij de onderwerpen waar een oudercommissie normaal over adviseert (alternatieve ouderraadpleging). Dit moet u kunnen laten zien bij een inspectie door de GGD.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)