Tools arbeid en zorg voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

< 1 min lezen

Door nieuwe wettelijke verlofregelingen en mogelijkheden om flexibel te werken, kunnen werknemers arbeid en zorg voortaan beter combineren. Voor u betekent dit dat u uw arbeidsvoorwaarden of werkprocessen misschien moet aanpassen. Ook is het belangrijk dat u steeds samen met uw werknemer kijkt of zijn werk en zijn zorgtaken nog in balans zijn. Hierdoor voorkomt u dat uw werknemer uitvalt door overbelasting. Om u hierbij te helpen, heeft het ministerie van SZW enkele tools en websites ontwikkeld met tips en informatie over het combineren van arbeid en zorg.

Doe de scan voor zorgvriendelijk werkgeverschap

Ga naar zorgvriendelijk.nl en krijg een advies op maat over hoe u uw organisatie nog beter kunt afstemmen op het combineren van zorg en arbeid.

Bekijk het overzicht van verlofregelingen

Op verlofregelaar.nl vindt u alle verlofregelingen voor uw werknemers.

Check de informatie en tools over werk en mantelzorg

Steeds meer werknemers krijgen te maken met mantelzorg. Door goede afspraken te maken over arbeid en zorg, is de kans groter dat uw werknemer zijn werk goed kan blijven doen. Op werkenmantelzorg.nl vindt u informatie en tools over werk en mantelzorg. U vindt er bijvoorbeeld:
  • een checklist die u helpt uw organisatie mantelzorgvriendelijker te maken.
  • een voorbeeld van een plan van aanpak om uw organisatie mantelzorgvriendelijk te maken.
  • communicatiemiddelen om uw organisatie te informeren.
Heeft u een mantelzorgvriendelijk bedrijf? Bijvoorbeeld: u biedt flexibele werktijden en werknemers mogen onder werktijd zorgtaken regelen. Dan kunt u de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid