Uw werknemer is mantelzorger: dit zijn de verlofregelingen

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2 min lezen
English version

Steeds meer werknemers zijn mantelzorger. Lees wat u kunt doen om te zorgen dat uw werknemers hun werk beter kunnen combineren met hun zorgtaken. Bijvoorbeeld met wettelijke verlofregelingen. Of door uw werknemer flexibel te laten werken.

Wat is mantelzorg?

1 op de 4 werknemers is mantelzorger. Dat betekent dat ze voor een ziek iemand uit hun directe omgeving zorgen. Of voor iemand die extra zorg nodig heeft. Deze onbetaalde hulp is uitgebreider dan iemand even helpen. Mantelzorg kan invloed hebben op het werk. De vraag naar mantelzorg neemt tot 2040 verder toe. De kans is groot dat uw werknemers ook mantelzorg verlenen. Door goede afspraken te maken over werk en zorg, is de kans groter dat uw werknemer zijn werk goed kan blijven doen.

Verlofregelingen voor werknemers die mantelzorger zijn

Er zijn verschillende wettelijke regelingen die uw werknemer kunnen ondersteunen bij het combineren van werk en mantelzorg:

Uw werknemer kan dit verlof opnemen als hij onverwacht vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als de persoon waarvoor hij zorgt, direct ondersteuning nodig heeft. Het verlof is om de eerste zaken te regelen. U mag calamiteitenverlof niet weigeren.

Lees meer over calamiteitenverlof.

Uw werknemer kan kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen die ziek of hulpbehoevend zijn. U bent verplicht het zorgverlof te geven. Uw werknemer kan zorgverlof opnemen voor:

 • kinderen
 • partner
 • ouders
 • grootouders
 • kleinkinderen
 • broers en zussen
 • anderen die deel uitmaken van het huishouden van uw werknemer (bijvoorbeeld een inwonende tante)
 • bekenden van uw werknemer, voor wie uw werknemer de enige is die zorg kan geven

Lees meer over zorgverlof.

Uw werknemer mag vragen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd. Hij mag vragen om thuis te gaan werken, (tijdelijk) parttime te gaan werken of op gunstige tijden te werken.

Lees meer over de Wet flexibel werken.

Hoe kunt u een mantelzorger ondersteunen?

Kijk wat u kunt doen om uw werknemer te helpen:

Zorg dat het onderwerp bespreekbaar wordt. Bijvoorbeeld tijdens een vast moment, zoals functioneringsgesprekken.

Geef aandacht en begrip aan uw werknemer die werk met zorgtaken combineert. Wijs werknemers op interne ondersteuning zoals:

Let op veranderingen (lichamelijk, emotioneel of in gedrag) bij werknemers die mantelzorg verlenen. Dat kan gaan om fysieke en psychosociale belasting.

Zoek samen naar oplossingen. En maak praktische afspraken. Spreek bijvoorbeeld af dat uw werknemer telefonisch bereikbaar mag zijn tijdens werktijd. Bijvoorbeeld voor degene aan wie hij mantelzorg verleent.

Laat weten welke regelingen en mogelijkheden u heeft om uw werknemer te ondersteunen. Kijk ook naar maatwerk. Welke (tijdelijke) aanpassingen zijn er mogelijk?

Meer informatie over werken en mantelzorg

Op werkenmantelzorg.nl vindt u meer informatie en tools over werk en mantelzorg. U vindt er bijvoorbeeld:

 • een checklist die u helpt om uw organisatie mantelzorgvriendelijker te maken
 • een voorbeeld van een plan van aanpak om uw organisatie mantelzorgvriendelijk te maken
 • communicatiemiddelen om uw organisatie te informeren

Heeft u een mantelzorgvriendelijk bedrijf? Bijvoorbeeld: u biedt flexibele werktijden en werknemers mogen onder werktijd zorgtaken regelen. Dan kunt u de erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk aanvragen.

Test hoe goed u zorgt voor uw werknemers

Wilt u weten hoe goed uw bedrijf het doet in de combinatie van arbeid en zorg voor uw werknemers? Ga naar zorgvriendelijk.nl. Doe de scan en krijg een advies op maat.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid