Bedrijfsarts of arbodienst

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U bent verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan uw beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan door een bedrijfsarts of door een arbodienst. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van u dat u zich aansluit bij een arbodienst.

Arbodienst of bedrijfsarts?

Natuurlijk zal een bedrijfsarts of arbo-arts niet in actie komen als uw werknemer een griepje heeft. Maar wel als de ziekte langer duurt of hetzelfde werk voor uw werknemer opeens lastig wordt. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een arbo-arts en een bedrijfsarts? Een arbo-arts:
 • is in dienst bij een arbodienst
 • is een basisarts
 • is geen arbeidskundig specialist
 • mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
 • mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
 • moet zijn ingeschreven in het BIG-register.
Een bedrijfsarts:
 • huurt u zelf in
 • is een arbeidskundig specialist
 • mag uw werknemer doorverwijzen naar een specialist
 • mag medicijnen voorschrijven
 • mag medische gegevens opvragen over uw werknemer. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven
 • moet zich iedere 5 jaar herregistreren en moet daarvoor aan verschillende eisen voldoen
 • is daarom verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
 • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
 • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister.

Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?

Wat mag alleen de bedrijfsarts?

Sommige taken mogen alleen door een bedrijfsarts worden gedaan:
 • vaststellen of uw werknemer door ziekte echt niet meer kan werken.
 • beoordelen wat uw werknemer nog wel kan doen.
 • de ziekte binnen 6 weken bespreken met uw werknemer, een probleemanalyse opstellen en u adviseren over re-integratie en werkhervatting.
Voor andere taken kan het verstandig zijn een bedrijfsarts in te schakelen:
 • vaststellen of uw werknemer wel echt ziek is na een ziekmelding tijdens een arbeidsconflict.
 • beoordelen of uw werknemer terecht weigert bepaalde werkzaamheden te doen.

UWV en het oordeel van de bedrijfsarts

Voor UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. Let er daarom op dat de bedrijfsarts een goed dossier aanlegt. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van uw werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door UWV. Of als u bezwaar maakt tegen de beslissing van UWV om uw werknemer een WGA-uitkering te geven, terwijl u denkt dat uw werknemer in de IVA moet komen.

Wat als uw werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts adviseert u over de belastbaarheid van uw werknemer. De bedrijfsarts kan bijvoorbeeld adviseren dat uw werknemer best weer aan de slag kan, maar voor de helft van het normale aantal uren. Maar misschien denkt uw werknemer dat werk nog helemaal niet mogelijk is. Uw werknemer kan dan een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U kunt ook zelf een deskundigenoordeel aanvragenExterne link, bijvoorbeeld als u vindt dat uw werknemer zich niet genoeg inspant om beter te worden. Of als de arbeidsongeschiktheid komt door een arbeidsconflict.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid