Turboliquidatie

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting, vereniging of stichting te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie van een rechtsperoon op deze pagina.

Bij een turboliquidatie is geen wettelijke vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of het bestuur (bij een stichting). Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan.

U moet KVK informeren over de ontbinding. Dat doet u door formulier 17a ‘Ontbinding rechtspersoon’ in te vullen. Daarnaast moet u inzicht geven in de financiële situatie van de rechtspersoon. Het formulier 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' helpt u bij het verzamelen van de juiste informatie en documenten. Beide formulieren, inclusief bijlagen, stuurt u per post naar KVK.

Wat zijn de voorwaarden?

In de meeste gevallen vindt turboliquidatie plaats bij lege bv's waarin geen vermogen zit en dus geen baten aanwezig zijn. Baten zijn alle activa op de balans van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan. Een vereffenaar moet dan het vermogen verdelen.

Onderzoek de financiële gevolgen

Voor een turboliquidatie mag er geen vermogen meer aanwezig zijn voordat u uw bedrijf ontbindt. Controleer daarom de volgende zaken:

Uw bedrijf mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Ga na welke bezittingen u nog heeft, zoals:

  • debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

Blijft er na ontbinding en vereffening nog geld over op de bankrekening over, dan gaat dit in principe naar de aandeelhouders. Tenzij er in de statuten een andere afspraak staat.

Heeft uw onderneming leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet na komen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Heeft uw onderneming leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een bestelbus of machine. Controleer hoe lang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Als een schuldeiser bewijst dat de turboliquidatie onterecht is, bent u als voormalig bestuurder verantwoordelijk. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt.

Zorg dat u de contracten en verzekeringen van uw bv stopzet. Een checklist:

Wat zijn de risico’s?

Als later blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch baten waren in de rechtspersoon, dat kan een schuldeiser via de rechter vragen de beëindiging terug te draaien en alsnog te vereffenen. Of hij vraagt faillissement aan. Als u de turboliquidatie niet goed uitvoert, kan dit een risico zijn voor u als bestuurder.

Vereniging van eigenaars

Ontbinding van een vereniging van eigenaars vindt plaats door opheffing van de splitsing. Hiervoor is een notariële akte van opheffing splitsing nodig. De regels van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie gelden hier niet.