Turboliquidatie

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie op deze pagina.

Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur. Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. U moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van KVK invullen en deponeren.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde om turboliquidatie toe te passen is dat de rechtspersoon geen baten heeft, waarmee u de schuldeisers kunt betalen. Baten zijn alle activa op de balans van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan. Een vereffenaar moet dan het vermogen verdelen.

Wat zijn de risico’s?

Het nadeel van een turboliquidatie is dat een schuldeiser via de rechter om vereffening kan vragen als blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch schulden waren in de rechtspersoon. De rechter kan de ontbinding dan terugdraaien en de rechtspersoon failliet verklaren. Dit kan een risico zijn voor u als bestuurder. Als u bijvoorbeeld de jaarstukken niet heeft gedeponeerd, dan kunnen u en uw medebestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon.

Vanaf 2020 regelgeving turboliquidaties

Om het misbruik van lege rechtspersonen te voorkomen komt er in 2020 een wetswijziging. Hierdoor krijgen schuldeisers meer rechten bij turboliquidaties. Daarnaast moeten bedrijven vanaf 2020 duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was en wordt het bestuur van een organisatie verplicht een slotbalans op te stellen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK